Giới thiệu

*English Below

Sức khoẻ tinh thần và Đãi ngộ nhân viên Trong/Sau Covid-19

Thuộc chuỗi sự kiện Webinar vì Cộng Đồng: Help & Learn.

Chiến dịch HELP & LEARN, một chuỗi hội thảo trực tuyến hỗ trợ các cộng đồng giữa đại dịch COVID-19 đồng thời tạo ra cơ hội để bạn và đội ngũ của mình HỌC TẬP và PHÁT TRIỂN cùng nhau.

COVID-19 đưa ra một thách thức chưa từng có đối với chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân trên toàn cầu. Ngày càng nhiều, các doanh nghiệp đang tìm kiếm những phương pháp sáng tạo để thay đổi cách chúng ta làm việc nhằm thích ứng với tình huống này. Là một hình thức dịch vụ cho các cộng đồng doanh nghiệp, UpUp App Technologies và PRAXIS Associates PH Co. đã hợp tác để ra Series Webinar HELP & LEARN. Chuỗi hội thảo trực tuyến này bao gồm các nhà lãnh đạo nhân sự, lãnh đạo doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp trong một phiên tương tác kéo dài hai giờ để thảo luận về vai trò phát triển của nhân sự từ xa, cũng như các biện pháp tốt nhất của các tổ chức để đảm bảo rằng nhân viên của họ được chăm sóc tốt ở giữa đại dịch này.

Chủ đề chính:

  • Inspiring Emotional agility and emotional intelligence

-----

Mental Health and Wellbeing During and After covid-19
A part of HELP & LEARN Webinar Series for a Cause

Join us in our HELP & LEARN campaign, an online webinar series that pledges to support causes to help communities in the midst of COVID-19 while you and your teams LEARN and GROW together.

COVID-19 presents an unprecedented challenge for governments, businesses, and individuals across the globe. Increasingly, businesses are looking for innovative ways in which to change the way we work to adapt to this situation. As a form of service to the business community, UpUp App Technologies and PRAXIS Associates PH Co. have teamed up to launch the webinar series “HELP and LEARN”. This webinar series intends to gather HR leaders, business leaders, and business owners in a two-hour interactive session to discuss evolving roles of HR in a remote setup, as well as the best practices of organizations to ensure that their employees’ needs are well taken care of in the midst of this pandemic.
 

Main topic:

  • Inspiring Emotional agility and emotional intelligence

 

Panelists:

 

 

Thông tin vé

Standard ticket

118.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

UpUp App

Up Up App is an interactive performance management and HR service that rewards employees for completing tasks and hitting targets. This gives the management team full visibility on productivity, allowing more time to focus on the business. When KPI’s or targets aren't hit, the software will alert the management team and suggest creative ways to help the individual achieve those goals. High achievers will be incentivised through a well curated list of rewards based on personal preferences and driven by strong partnerships within food, retail or entertainment promotions.

Liên hệ nhà tổ chức