Giới thiệu

Michelin Star Dinner by Chef Hervé Rodriguez at Shri

(Limited seatings)

 

Date: Saturday 14th November

Time: From 18:00

Price: VND 2,500,000++

For one night only Michelin Star Chef Hervé Rodriguez is cooking a 6 course dinner for our guests. This is a chance to indulge the culinary art by a Michelin Star Chef. Chef Herve Rodrigues is famous for his contemporary, audacious and complex creations taking flavours to another level.

As we will have limited space for this dinner and seating time will be 3 hours, we will try to accommodate all guests to their preferred time of booking.

For more information and for larger bookings of 6 and more, please contact us at:

 

𝑺𝑯𝑹𝑰 - 𝑴𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕.

 

 

Bữa tối chuẩn sao Michelin cùng bếp trưởng Hervé Rodriguez tại Shri

(xin lưu ý chỗ ngồi có hạn)

 

Ngày: Thứ 7, ngày 14 tháng 11, 2020

Thời gian: Từ 18:00

Giá vé: VND 2,500,000++

Chỉ một đêm duy nhất, Bếp trưởng được nhận sao Michelin - Hervé Rodriguez sẽ thể hiện tài nghệ của mình cho các thực khách với bữa tối 6 món. Đây là cơ hội không thể bỏ qua để thưởng thức nghệ thuật ẩm thực sáng tạo bởi một bếp trưởng được trao tặng sao Michelin danh giá. Bếp trưởng Hervé Rodriguez được biết đến với những sáng tạo ẩm thực mang tính đương đại và có độ phức tạp cao cùng sự táo bạo trong cách anh nâng tầm hương vị món ăn. 

Vì số lượng chỗ ngồi có hạn và bữa tối sẽ kéo dài trong 3 tiếng, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các thực khách tùy theo khung giờ đặt bàn.

Để biết thêm thông tin và đặt bàn theo nhóm hơn 6 khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 

𝑺𝑯𝑹𝑰 - 𝑴𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕.

Thông tin vé

6-Course Michelin Star Dinner (06:00 P.M - 09:00 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (06:15 P.M - 09:25 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (06:30 P.M - 09:30 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (06:45 P.M - 09:45 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (07:00 P.M - 10:00 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (07:15 P.M - 10:15 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (07:30 P.M - 10:30 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (07:45 P.M - 10:45 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (08:00 P.M - 11:00 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (08:15 P.M - 11:15 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (08:30 P.M - 11:30 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (08:45 P.M - 11:45 P.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (09:00 P.M - 00:00 A.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (09:15 P.M - 00:15 A.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

6-Course Michelin Star Dinner (09:30 P.M - 00:30 A.M)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

A unique culinary experience by the “Manipulateur de Saveur” Chef Hervé Rodriguez inspired by his connection between Vietnam and France. A special menu created just for Shri.

Ticket price (including 10% VAT & 5% Service charge)

Nhà tổ chức

Shri Restaurant & Lounge

Shri is located on the rooftop of Centec Tower on Nguyen Thi Minh Khai, the perfect place to capture the beautiful view of Saigon. Sitting atop the 23rd floor, we are the highest open-air fine-dining restaurant in HCMC overlooking the Saigon skyline. We pride ourselves in having served our wonderful guests good food, delicious drinks, cool music and culture for the past 10 years. Our curated menu consists of high-quality Mediterranean and local cuisine, fresh succulent seafood and delectable tapas using both imported and locally sourced ingredients.

Liên hệ nhà tổ chức