Giới thiệu

 

(*) chương trình được 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới lựa chọn.

Khả năng thay đổi đội ngũ thay đổi nhanh là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp.

Trong môi trường kinh doanh toàn cầu với tốc độ chuyển biến quá nhanh, để có thể làm chủ cuộc chơi các tổ chức cần phải liên tục tự đổi mới từ công cụ, quy trình đến mô hình kinh koanh... Tuy nhiên, trên hết, sự linh hoạt và khả năng thích ứng của đội ngũ mới là điều mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi sự phát triển ổn định chính là khả năng hiện thực hóa thay đổi hiệu quả của doanh nghiệp.

Hội thảo “Thay đổi Hiệu Quả” được xây dựng có cấu trúc như một cuộc đối thoại mà qua đó người tham dự sẽ khám phá lợi ích của thay đổi và các thành tố giúp thực hiện thay đổi thành công trong tổ chức:

 • Nhận diện 04 yếu tố thành công giúp theo dõi nhanh diễn biến quá trình thực hiện thay đổi một vấn đề cụ thể trong tổ chức
 • Nắm bắt phương pháp xây dựng tư duy mở - sẵn sàng thay đổi cho đội ngũ
 • Xây dựng niềm tin và sự tự tin cho đội ngũ trong thực hiện đổi mới
 • Biết cách tránh những phán ứng tiêu cực hay rào cản cho sự đổi mới
 • Nhìn nhận và xử lý quá trình thay đổi như thế nào để tối ưu hiệu quả
 • Xây dựng ngôn ngữ chung và truyền thông nội bộ vấn đề cần thay đổi hay đổi mới hiệu quả
 • Hiểu tầm quan trọng của yếu tố con người khi thực hiện những thay đổi lớn trong tổ chức 

Các khái niệm chính

 • Mô hình thực hiện thay đổi trong tổ chức
 • Các yếu tố phản kháng lại sự thay đổi của tổ chức
 • Yếu tố lý trí và tình cảm trong thực hiện đổi mới  
 • Phương pháp xây dựng tinh thần trách nhiệm trong thực hiện thay đổi 
 • Liên kết các nguồn lực nhằm khuyến khích đội ngũ thay đổi 

Chương trình lý tưởng cho

 • Các nhà đầu tư khai thác và phát triển cơ hội kinh doanh trên cơ sở đổi mới và sáng tạo
 • Người đứng đầu các dự án, đội nhóm, phòng ban hoặc các tổ chức có kế hoạch triển khai những thay đổi đột phát hay có quy mô như thay đổi do mua bán sát nhập, áp dụng công nghệ mới, hay triển khai các dự án công nghệ hóa công tác quản trị kinh doanh (ERP)…

Ý kiến khách hàng

"Chúng tôi thực hiện chương trình này như một phần của cuộc họp chiến lược & kế hoạch cải tổ hệ thống phân phối của chúng tôi tại Châu Âu trong 2 ngày”. Chương trình đã giúp chúng tôi có góc nhìn toàn cảnh của sự thay đổi, và đặt trọng tâm vào những gì chúng tôi cho đúng đắn và kết nối tầm nhìn chung như đưa mọi người lên “cùng một thuyền” - Kerstin Lindell, President and CEO, Bona AB

Chương trình “Thay đổi hiệu quả” giúp chúng tôi kích hoạt các quy trình thay đổi, truyền thông về sự thay đổi cho toàn bộ đội ngũ của khách hàng, cũng như tạo sự hiểu biết lẫn nhau và đồng thuận cao. Chương trình là một công cụ tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia tư vấn của chúng tôi và đội ngũ của khách hàng về các giải pháp CNTT mới mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng" - Business area manager, IT consultancy

Thông tin vé

Early Bird

880.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm VAT

Standard

1.100.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm VAT

Nhà tổ chức

The Beautiful Mind Consulting

Beautiful Mind được thành lập vào năm 2009 với ý tưởng làm cho mọi người hiểu và nhận thức các vấn đề một cách dễ hiểu, vui và nhanh nhất, nhằm tạo cảm xúc giúp thôi thúc mọi người nhận thấy cần tham gia giải quyết vấn đề một cách tự nguyện.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện và tư vấn về truyền thông và thực thi chiến lược qua các phương tiện giải trí như qua phim ảnh, trò chơi kinh doanh tương tác hay qua mô hình kinh doanh giả lập, mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế để giúp người tham gia trải nghiệm, nhận ra vấn đề, làm chủ các giải pháp và hơn hết giúp nâng cao khả năng tự khám phá, học hỏi nhanh để có thể hiện thức hóa tầm nhìn của chính người học và của doanh nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức