Giới thiệu

                        (*) chương trình được 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới lựa chọn.

Hãy cùng khám phá mối quan hệ và những tác động của chiến lược quản trị tài năng đối với sự thành công của chiến lược kinh doanh, khả năng gia tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh tại chương trình huấn luyện qua mô phỏng kinh doanh chủ đề “TALENT WARS-CUỘC CHIẾN NHÂN TÀI”

CHƯƠNG TRÌNH LÀ NƠI CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHO

 • Phát triển bí quyết kinh doanh dựa trên năng lực đội ngũ
 • Gia tăng lợi thế cạnh tranh bằng thu hút đúng nhân sự và đúng khách hàng
 • Tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý dòng tiền trong quản trị tài năng
 • Quản trị và gia tăng tài sản vô hình của doanh nghiệp
 • Khai thác các báo cáo tài chính trong công tác quản trị nguồn lực và nhân tài
 • Xây dựng văn hóa và môi trường phát triển và duy trì nhân tài
 • Xây dựng chiến lược quản trị nhân tài phù hợp với tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu kinh doanh
 • Ngăn đối thủ giành mất khách hàng và săn nhân tài

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN TẢI NỘI DUNG

Với phương châm “Học qua trải nghiệm”, chương trình được thiết kế xuyên suốt là hoạt động trải nghiệm nhằm tạo cơ hội cho người tham dự chủ động học hỏi bằng cách vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vốn có, tham vọng, sự ham học hỏi và mong muốn đánh giá sự việc từ góc nhìn mới nhằm phát triển một chuẩn mực tham khảo mới cho chính mình cũng như các đề xuất áp dụng trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Qua việc xử lý các tình huống “đắt giá” trong quá trình mô phỏng kinh doanh, người tham dự sẽ được trang bị các kiến thức giúp nâng cao năng lực triển khai áp dụng trong các hoạt động gia tăng hiệu quả kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Với các vị trí quản lý tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược quản lý và chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nhân tài của doanh nghiệp:

 • Giám đốc dự án
 • Quản lý cấp cao và cấp trung
 • Đội ngũ hoạch định chiến lược
 • Giám đốc phát triển nguồn nhân lực
 • Giám đốc phát triển bộ máy tổ chức
 • Ban lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp
 • Chủ doanh nghiệp
 • Nhà tư vấn chuyên môn cho doanh nghiệp

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Qua chương trình, chúng tôi nhận thấy cần phát triển quan hệ khách hàng một cách tích cực và chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức. Điều này giúp chúng tôi phát triển và giới thiệu sản phẩm mới đi trước đối thủ”.VP Human Resources, MTN

“Chương trình là nơi thực nghiệm kiến thức tuyệt vời và có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động quản lý kinh doanh của chúng tôi. Chương trình đã giúp chúng tôi xác định cũng như quản lý các yếu tố thành công then chốt dựa trên kiến thức quản trị doanh nghiệp và định lượng kết quả của các quyết định.” Worldwide General Manager, HP

“Những trải nghiệm trong quá trình mô hình mô phỏng kinh doanh đã giúp đội ngũ của chúng tôi xây dựng được tiếng nói chung và cải thiện hoàn toàn truyền thông nội bộ. Chương trình là khoảng thời gian quý giá đối với đội ngũ của chúng tôi bởi kinh nghiệm có được thực sự có thể áp dụng vào thực tiễn kinh doanh”Nophadon Reungchinda, Managing Director, Thanachart Insurance

AGENDA

08:00 – 08:30

Đăng ký, xếp nhóm và giao lưu

08:30 – 09:00

Mục tiêu chương trình

Khái niệm về Tài sản vô hình - cách thức đo lường và quản trị

09:00 – 09:45

Thiết lập doanh nghiệm mô phỏng và bối cảnh thị trường

Các nguyên tắc quản lý nguồn lực

Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp mô phỏng

09:45 – 10:00

Giải lao

10:00 – 11:00

Mô phỏng kinh doanh năm 1-3:

Các tình huống giải quyết vấn đề trong 03 năm:

 • Cạnh tranh với đối thủ thu hút nhân tài
 • Đảm bảo năng lực và chuyên môn
 • Tạo sự phối hợp trong quản lý nhân sự
 • Đào tạo và phát triển nhân sự tài năng
 • Chinh phục khách hàng mục tiêu
 • Tính tương tác của nhân viên với khách hàng
 • Phát triển đội ngũ nhân sự phù hợp với phong cách khách hàng mục tiêu
 • Nhân tài và khách hàng sự chọn lựa cẩn trọng
 • Xác định công cụ cạnh tranh hiệu quả
 • Cạnh tranh đối đầu
 • Hữu hình hóa tài sản vô hình

11:00 – 12:00

Đúc kết bài học kinh nghiệm qua 03 năm mô phỏng:

Tập trung vào Định vị thị trường và chiến lược.

12:00 – 13:00

Ăn trưa buffet tại khách sạn

 

13:00 – 14:45

Mô phỏng kinh doanh năm 4

Các tình huống và vấn đề trong năm 4

 • Cần thay đổi chiến lược kinh doanh? Cạnh tranh giá hay sự khác biệt?
 • Tối ưu hóa lợi nhuận hay tập trung vào bí quyết kinh doanh và uy tín thương hiệu?

14:45 – 15:00

Giải lao

15:00 – 17:15

Đúc kết mô phỏng và bài học kinh nghiệm

 • Phân tích những sai lầm trong những năm điều hành doanh nghiệp mô phỏng
 • Nếu được thực hiện mô phỏng lại, bạn sẽ thay đổi điều gì trong ngắn hạn
 • Những điều có thể áp dụng ngay trong doanh nghiệp thực tế của bạn?

17:15 – 17:30

Hỏi & đáp

 

 

 

Thông tin vé

Early Bird

4.000.000 VND
4.400.000 VND Vé ngừng bán online

Bao gồm:
• Tài liệu và học cụ
• Ăn trưa buffet tại khách sạn và ăn nhẹ giữa giờ
• 10% VAT

Group registration

4.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm:
• Tài liệu và học cụ
• Ăn trưa buffet tại khách sạn và ăn nhẹ giữa giờ
• 10% VAT

Standard

4.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Bao gồm:
• Tài liệu và học cụ
• Ăn trưa buffet tại khách sạn và ăn nhẹ giữa giờ
• 10% VAT

Nhà tổ chức

The Beautiful Mind Consulting

Beautiful Mind được thành lập vào năm 2009 với ý tưởng làm cho mọi người hiểu và nhận thức các vấn đề một cách dễ hiểu, vui và nhanh nhất, nhằm tạo cảm xúc giúp thôi thúc mọi người nhận thấy cần tham gia giải quyết vấn đề một cách tự nguyện.


Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện và tư vấn về truyền thông và thực thi chiến lược qua các phương tiện giải trí như qua phim ảnh, trò chơi kinh doanh tương tác hay qua mô hình kinh doanh giả lập, mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế để giúp người tham gia trải nghiệm, nhận ra vấn đề, làm chủ các giải pháp và hơn hết giúp nâng cao khả năng tự khám phá, học hỏi nhanh để có thể hiện thức hóa tầm nhìn của chính người học và của doanh nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức