Giới thiệu

🕳️[Modern Communication Channels] EIY Public Speaking club 21st meeting🕳️

The rise of social media—including blogs, social networks, micro-media, and other channels—has made effectively communicating your story and message increasingly complex.

Join EIY Public Speaking club 21st meeting to discover the advantages and disadvantages of modern communication channels and how to use it in different contexts.

🕳️Schedule: Sunday morning, August 26, 10:30AM-12:30PM
️🕳️Venue: EIY Office, 2nd floor, 108/69C Tran Quang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh city.
🕳️Participants: maximum 20 attendees 
🕳️Guest fee: 50,000 VND
🕳️Language: 100% English
🕳️Facilitators: Matt, Yoko

 

Thông tin vé

Guest fee

50.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho khách (không phải thành viên chính thức của câu lạc bộ)

Nhà tổ chức

EIY Public Speaking Club

EIY là Trung Tâm Đào tạo kỹ năng nói trước đám đông. Trung tâm EIY Public Speaking được tạo dựng với một mục tiêu là khát khao góp phần thay đổi cách người trẻ Việt Nam thể hiện bản thân họ qua ngôn ngữ tiếng Anh và ứng dụng các kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp trong môi trường công việc toàn cầu hóa như hiện nay.

Liên hệ nhà tổ chức