Giới thiệu

NEC Saigon Open Mic All Industry Business and Social Networking Evening. This event is open to both local professionals and expats living in and around HCMC.

NEC Saigon sự kiện open mic, giao lưu và kết nối doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực.

Sự kiện này được tổ chức cho cả chuyên gia và doanh nhân trong và ngoài nước.
Why you should attend this event?
Tại sao bạn nên tham gia sự kiện này?

• Social – get to know more people and build up your social skills.
. Making Valuable Connections with Other Attendees
• Network – Your network is your net-worth.
• Mingle – Meet other local professionals and expats in HCMC.
• Open mic- promote your business, Start-ups, job, ideas on the stage.

. Hội họp – được quen biết nhiều người và nâng cao kĩ năng giao tiếp.
. Tạo ra nhiều mối quan hệ chất lượng với các thành viên khác
• Kết nối – vòng kết nối của bạn là giá trị của bạn.
• Hòa nhập – gặp gỡ các chuyên gia và doanh nhân trong và ngoài nước sống tại TP HCM.
• Open mic – Quảng cáo về công việc kinh doanh, ngành nghề, ý tưởng của bạn trên sân khấu.

Event date: 18/07/2018
Event Time: 6:30pm-10pm
Ngày tổ chức sự kiện: 18/07/2018
Thời gian diễn ra: 6h30 – 10h tối

Register early before the event closes out, and feel free to forward this invitation to your friends or colleagues!
Hãy đăng ký sớm trước khi hết vé, bạn có thể chuyển tiếp lời mời này đến những người bạn hay đồng nghiệp của mình.

NOTE: Ticket for this event is not refundable after purchase

Vé cho sự kiện này không được hoàn tiền sau khi mua

Thông tin vé

Early ticket

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé bao gồm nước uống chào mừng, thức ăn nhẹ, chương trình rút thăm may mắn và cơ hội gặp gỡ vs những con người tuyệt vời
Includes one welcome drink, finger food, lucky draw and a chance to meet with awesome people

Late ticket

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé bao gồm nước uống chào mừng, thức ăn nhẹ, chương trình rút thăm may mắn và cơ hội gặp gỡ vs những con người tuyệt vời
Ticket include: Includes one welcome drink, finger food, lucky draw and a chance to meet with awesome people

Nhà tổ chức

Networking Events Club(NEC)

Networking Events Club(NEC) is a unique platform to connect and network with leading professionals & influencers. Our networking events are designed to expand and help you build your business, Career and social network.

Liên hệ nhà tổ chức