Giới thiệu

Updating...

Thông tin vé

SVIP

1.500.000 VND
1.800.000 VND Vé ngừng bán online

VIP

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Giải trí Việt

Updating

Liên hệ nhà tổ chức