Giới thiệu

 

Tìm hiểu và giải đáp mọi vấn đề về Mô phỏng kinh doanh – phương pháp hay hình thức học tập và phát triển các kỹ năng cũng như năng lực kinh doanh có độ tương tác cao nhất giữa người học – người học, người học với giảng viên, và mang lại hiệu quả cao trong ứng dụng thực hành.

Hãy đến với buổi nói chuyện chuyên đề “Business simulation 101” với chuyên gia tư vấn hoạch định - truyền thông - triển khai chiến lược và phát triển lãnh đạo qua mô phỏng kinh doanh – Ông Vũ Thế Dự

Ông là chuyên gia hướng dẫn mô phỏng kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhật bởi Celemi Thụy Điển – đơn vị hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp mô phỏng kinh doanh.

Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu phương pháp học và hiện thực hóa tầm nhìn của doanh nghiệp qua phương pháp mô phỏng kinh doanh tại Việt nam từ năm 2007.

Các nội dung thảo luận chính:

  • Mô phỏng kinh doanh là gì?
  • Tại sao lại cần Mô phỏng kinh doanh?
  • Các lợi ích của nó?
  • Các chương trình mô phỏng kinh doanh chủ yếu hiện nay?
  • Đối tượng của các chương trình mô phỏng kinh doanh
  • Cách thức dẫn dắt một chương trình mô phỏng

Mời các Anh/chị quan tâm và mong muốn tìm hiểu về các ứng dụng của Mô phỏng kinh doanh trong phát triển đội ngũ và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Ngày 29/04/2020 Lúc 10AM - 10:40AM

Phí tham dự: Miễn phí

Tư vấn và hỗ trợ thông tin:

Ms. Tuyền (028) 3930 2242 - 3930 2243 - 0903 708 084

Email: Clientservice@bemind.com.vn

Thông tin vé

Miễn phí

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Beautiful Mind Consulting

We started Beautiful Mind in 2009 with the idea of helping managers understand their problems clearly and speedily; then helping them find a creative solutions and finally facilitating them to make practical and efficient action plans. We offer training, consulting on communication and implementation business strategy through edutainment. Such as movies and business simulation games to help managers experience real world situations, recognizing and owning the problems, and making actions to solve the problems. In addition, the process also improves the learner’s capability for self-discovering and self-learning to help making their companies’ visions happened.

Liên hệ nhà tổ chức