Giới thiệu

(English below)

Với mục tiêu tạo điều kiện kết nối các đối tác thuộc nhiều lĩnh vực trong xã hội để phát triển các hợp tác đa phương và chiến lược trong mục tiêu phát triển cộng đồng, LIN cùng với Hiệp Hội Doanh Nghiệp Canada tại Việt Nam (CanCham) và Phòng Thương mại và Công Nghiệp Quốc tế Pháp (CCIFV) tổ chức sự kiện kết nối networking event nhằm tạo ra cơ hội cho các đại diện từ doanh nghiệp, phi lợi nhuận và các nhà thiện nguyện cá nhân được gặp gỡ trực tiếp và kết nối với các đối tác tiềm năng cho các hoạt động cộng đồng và phát triển bền vững của tổ chức hướng đến 5 chủ đề chính bao gồm: Giáo dục, Môi trường & Biến đổi khí hậu, Phát triển thanh thiếu niên & đào tạo nghề, Cân bằng giới & Hòa nhập xã hội, Tăng quyền kinh tế.

Thông tin sự kiện:

  • Ngày: Thứ Tư, 30/09/2020
  • Thời gian: 6h-8h30 tối
  • Địa điểm: Purple Jade Bar Lounge, Lầu 1, InterContinental Saigon, 82 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM
  • Số lượng khách tham dự: 150 khách (lãnh đạo từ doanh nghiệp, phi lợi nhuận, nhà thiện nguyện)
  • Vé mời đã bao gồm canapé và hai phần nước uống

Nếu tổ chức của bạn đang hướng đến giải quyết một hay nhiều hơn trong 5 chủ đề chính bao gồm Giáo dục, Môi trường & Biến đổi khí hậu, Phát triển thanh thiếu niên & đào tạo nghề, Cân bằng giới & Hòa nhập xã hội, Tăng quyền kinh tế, thì đây là sự kiện mà bạn không thể bỏ qua để gặp gỡ những người có chung chí hướng, những đối tác tiềm năng cũng đang hướng đến giải quyết các vấn đề chung ấy.

Mua vé ngay để tham gia cùng chúng tôi! 

---------------------------------------------------------------------------------

With an aim to connect various stakeholders across diverse sectors to form strategic and sustainable models for social impacts in local communities, LIN Center for Community Development partnered with Canadian Chamber of Commerce Vietnam and French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam (CCIFV) will become host of a networking event with a goal that is to create opportunities for business and non-profit representatives, philanthropists to meet and connect with potential partners towards the 5 main themes including Education, Gender Equity and Social Inclusion, Environment & Climate Change, Job Training & Youth Development, Economic Empowerment & Entrepreneurship.

Event information:

  • Date: Wednesday, 30th September 2020
  • Time: 6PM-8.30PM
  • Venue: Purple Jade Bar Lounge, 1st Fl., InterContinental Saigon, 82 Hai Ba Trung, District 1
  • Expected number of guests: 150 (leaders from business, nonprofit communities & philanthropist)
  • Ticket cost covers canapé & two drinks 

If your organization is working towards one or more than one of the five main themes including Education, Gender Equity and Social Inclusion, Environment & Climate Change, Job Training & Youth Development, Economic Empowerment & Entrepreneurship, you should not miss this opportunity to meet like-minded people and connect with potential partners who are also working towards the common themes.

Buy your ticket now to join us!

Thông tin vé

Public

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé áp dụng cho 1 khách hàng (bao gồm canapé & hai phần nước uống)
Ticket cost covers canapé & two drinks applied for 1 customer only

LIN NPO Partners

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé áp dụng cho 1 khách hàng (bao gồm canapé & hai phần nước uống)
Ticket cost covers canapé & two drinks applied for 1 customer only

Nhà tổ chức

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

The LIN Center for Community Development (LIN) is a Vietnamese, non-governmental and not-for-profit organization under the Vietnam Union of Science and Technology Associations (Registration Number A-840, 29 June 2009, by the Ministry of Science & Technology). Our mission is to help local NPOs, skilled volunteers, and donors to fulfill their potential as vehicles for sustainable development, poverty alleviation, and citizen participation in Vietnam.
LIN works with individuals and organizations across all sectors, including:
• Vietnamese not-for-profit organizations (NPOs) who are looking for financial, technical and human resources to improve their work;
• Individual and corporations looking to engage in philanthropy;
• Individual and Corporations looking to strengthen community engagement programs in Vietnam;
• International non-governmental organizations who are looking for local partners in the South of Vietnam, and;
• Researchers and individuals studying community development and the role of not-for-profit organizations in Vietnam.

Liên hệ nhà tổ chức