Giới thiệu

Workshop "PACKAGING TECHNOLOGY TRAINING 2017" do Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài | BAOOV và WPO đồng tổ chức nhằm mục đích:
🎗️Đào tạo chuyên ngành đóng gói bao bì với các chuyên gia thế giới.
🎗️Tiếp cận công nghệ đóng gói bao bì thông minh, hiện đại trên thế giới hiện nay.
🎗️Nâng cao kỹ thuật sản xuất và kế hoạch phát triển liên quan đến bao bì sản phẩm trong tương lai.

🔴 Chuyên gia Đào tạo:
1. Giáo sư Pierre Pienaar - Phó Chủ tịch WPO, chuyên ngành giáo dục và đào tạo.
2. Thạc sỹ Alishan Arikan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bao Bì Châu Á, chuyên ngành Hóa học.
* Chương trình có phiên dịch sang tiếng Việt.

💰Phí tham dự: 4,500,000 VND/ học viên | Khóa đào tạo 4 ngày trên lớp và 1 ngày tham quan doanh nghiệp (bao gồm teabreak, tài liệu khóa học & chứng chỉ). *Chi phí cho một khóa học tương tự ở nước ngoài từ $USD600/ học viên.

❋ Ưu đãi:
- Cá nhân đăng ký từ ngày 1/8 đến 7/8 giảm 10% .
- Nhóm 3 người đăng ký từ ngày 1/8 đến 26/8 giảm 20%.
- Hội viên của Hiệp hội (hoặc đại diện cho doanh nghiệp của hội viên) giảm 50%
- Hội viên của Hội - Hiệp hội khác đăng ký được giảm 20%.
- Đối tác của Hiệp hội đăng ký được giảm 20%.

Thông tin vé

VÉ THAM DỰ

4.500.000 VND
Vé ngừng bán online

GÓI VÉ CHO 5 NGÀY HỌC (ĐÃ BAO GỒM TEABREAK, tài liệu và chứng chỉ)

VÉ THAM DỰ (NHÓM TỪ 3 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN)

3.600.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - Business Association of Overseas Vietnamese (BAOOV) & World Packaging Organisation (WPO)

✧ BAOOV là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Hiệp hội là tổ chức phi chính trị, phi lợi nhuận với mục đích tự nguyện, được Bộ Nội Vụ quyết định thành lập vào năm 2009, trực thuộc Bộ Ngoại Giao quản lý. Góp phần xây dựng một cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hùng mạnh, có vị thế xứng đáng trên toàn cầu, làm rạng danh dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

✧ WPO là một tổ chức liên hiệp quốc tế phi lợi nhuận, phi chính phủ, thành lập vào ngày 6 tháng 9 năm1968 tại Tokyo, Nhật Bản. Hoạt động chủ yếu của Hội là thúc đẩy giáo dục đào tạo về công nghệ đóng gói bao bì, tiếp cận khoa học kỹ thuật và góp phần phát triển thương mại quốc tế.
Những khóa đào tạo của Hội diễn ra tại nhiều nước trên thế giới như Argentina, Úc, Ấn Độ, Ireland, Hà Lan, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha… tạo thuận lợi cho việc kết nối và trao đổi kiến thức về công nghệ đóng gói bao bì giữa các quốc gia.
Website chính: www.worldpackaging.org

Liên hệ nhà tổ chức