Giới thiệu

⭕ 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐇𝐎𝐖💐💐 : 𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒉
🏷 19 .11.2022 ( THỨ BẢY )
Chủ đề : 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀 𝑩𝑰𝑹𝑻𝑯𝑫𝑨𝒀 .

Sơ đồ sân khấu

Trệt

Lầu

 

Thông tin vé

VÉ VIP - KHU VỰC MÀU VÀNG

600.000 VND
Vé ngừng bán online

VÉ STANDARD - KHU VỰC MÀU XANH

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Phòng Trà Không Tên

Nơi thăng hoa với âm nhạc

Liên hệ nhà tổ chức