Giới thiệu

📈📈Các nhà đầu tư chứng khoán luôn có xu hướng chịu thiệt hại nặng nề khi thị trường chứng khoán có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đạt lợi nhuận cao có xu hướng xác định các dấu hiệu trước và điều chỉnh chiến lược của họ trước khi thị trường biến động để tận dụng sự hoảng loạn và tạo ra lợi nhuận lớn ngay cả khi các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng gặp phải khó khăn.

 

🔥🔥Trong Hội thảo đầu tư 3 giờ MIỄN PHÍ sắp tới này, bạn sẽ học cách xác định xu hướng thị trường chứng khoán như một chuyên gia trong thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận bất kể thị trường biến động như thế nào và tăng thu nhập của bạn lên hơn 12% mỗi năm ngay cả khi bạn là người mới đầu tư với kinh nghiệm bằng không hoặc người đã có kinh nghiệm.

 

💵💵Nếu bạn là người muốn bắt đầu tạo ra nguồn thu nhập bổ sung ngoài tiền lương hàng tháng của bạn, thì nơi tốt nhất để bắt đầu là học hỏi từ một người cố vấn xây dựng đầu tư cho bạn thông qua chiến lược phù hợp.

Thông tin vé

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Summit

Organiser Summit International Learning Group


Organiser of Learn Powerful Sales Techniques & Scripts to Close Property Deals Fast


We have said it a million times before. Don’t get attached to comfort. Just because something works today doesn’t mean it’s going to tomorrow. For personal or professional reasons, the lifelong pursuit of knowledge is timeless advice. You must continually upgrade your skills and adapt to how things are changing … because if you don’t, your peers and competition will.Like you, we are relentlessly breaking stereotypes and pushing the boundaries because we know that it always seems impossible until it’s done. But taking that FIRST step is the most important one you will ever take.And with good reasons!Who would have guessed that the world’s largest online retailer, Amazon, started out of it’s founder’s garage at 30 years old. Or Grab, whose founders of the Malaysian-born company (recently named one of Southeast Asia’s “unicorn” startups) bonded over the idea of making taxis safer while still at school. Imagine that!
The world as we know is full of infinite possibilities and countless opportunities but your time is limited so don’t waste it. Make your mark in this lifetime. Find something you care about…care deeply, and learn the necessary skills to do it. That’s how winning is done.
Our purpose is to create meaningful education for people who pursue excellence in their lives. In doing so, we've gone from strength to strength in many ways. Operating in five countries and thirty cities later, there frankly is no limit to what the mind can achieve.So make it count,Terence Yao, CEO Summit

Liên hệ nhà tổ chức