Giới thiệu

PLAY & WIN YOUR GAME 

New solutions for new "players" in real estate market

 

Along with the continuous increase in real estate market of luxury apartments in Ho Chi Minh City, employees are shifting to this market because of attractive income and development potential in the future.

Success is incident. If you want to be one of the winners in real estate game, you need to know the rules and have your own tactics and solutions. Agent - The job not only has an ideal income but also lots of challenges, therefore; it's not easy for everyone to win in this game. So what "new players" need to equip before embarking on this game, especially for the rental market of luxury apartments in Ho Chi Minh city.

Coming to the workshop "PLAY & WIN YOUR GAME - New solutions for new players in real estate market" you will have the opportunity to accompany Mr. Hai Le to enrich your knowledge about the high-end real estate market and how to apply technology to optimize agents’ work, especially for whom want to enter this market.

Main Content:

  • Overview market & Rental high-end and luxury properties in HCM

  • Leasing agent skills: Product Knowledge, Qualification Questioning...

  • Analytic highlighted projects in HCMc

  • How to apply technology in searching apartments for customer

Time: 6:30 pm - 9:30 pm  | Tuesday, 17.09.2019

Venue: Saigon Innovation Hub - 273, Dien Bien Phu st, District 3, HCMc

Host: Mr. Le Huynh Nhat Hai - Co-founder & CEO of Hoozing

===========

PLAY & WIN YOUR GAME

Thị trường bất động sản và Chiến thuật cho “người chơi" mới

 

Cùng với sự tăng nhiệt liên tục của thị trường bất động sản mảng căn hộ cao cấp tại Tp.Hồ Chí Minh, nguồn nhân lực đang có những bước dịch chuyển sang thị trường này bởi mức thu nhập hấp dẫn và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Không có thành công ngẫu nhiên, nếu muốn trở thành một trong những người chiến thắng trong “sân chơi” bất động sản, bạn cần nắm rõ các quy luật vận hành và sở hữu các chiến thuật, giải pháp riêng. Sales ngành bất động sản - Công việc có mức thu nhập mơ ước nhưng không phải ai cũng dễ dàng trở thành người chiến thắng bởi những thách thức của nó. Vậy “người chơi mới" cần trang bị những gì trước khi dấn thân vào “sân chơi" này, đặc biệt đối với mảng cho thuê căn hộ cao cấp tại Tp. Hồ Chí Minh

Hãy đến với chương trình ”PLAY & WIN YOUR GAME - Thị trường bất động sản & Chiến thuật cho “người chơi" mới” các bạn sẽ có cơ hội đồng hành cùng anh Hải Lê tìm hiểu về thị trường bất động sản phân khúc cao cấp và cách ứng dụng công nghệ vào tối ưu công việc của môi giới, đặc biệt cho những người muốn gia nhập thị trường này.

NỘI DUNG CHÍNH

  • Tổng quan về thị trường bất động sản. Đặc biệt, thị trường căn hộ cho thuê cao cấp tại Tp HCM

  • Kỹ năng Sales mảng bất động sản cao cấp

  • Phân tích ưu & nhược điểm các dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm Tp. Hồ Chí Minh

  • Ứng dụng công nghệ vào tìm kiếm căn hộ cho khách hàng

Thời gian: 18:30 - 21:30 | Thứ 3 ngày 17.09.2019

Địa điểm: Saigon Innovation Hub - 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. HCM

Diễn giả: Anh Lê Huỳnh Nhật Hải - Co-founder & CEO công ty TNHH Hoozing

Thông tin vé

Vé tham dự | Workshop: PLAY & WIN YOUR GAME

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Hoozing

Hoozing is a premiere platform for real estate renting and boasts speedy real-time uploading, wide 360-degree views, a wide range of authentic listings and professional agents.Hoozing brings the level of reliability, high quality service and support through their platform, apps and network of partners, thus being trendsetters in the market.

Liên hệ nhà tổ chức