Giới thiệu

**PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH** 

Buổi trình bày: "Ảnh hưởng của thời trang thế giới đến Áo dài Việt Nam thập niên 1960"
Diễn giả Huy Võ

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019, từ 18:30
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, phiên dịch Tiếng Anh

Giá vé:

- Trên trang Ticketbox.vn: 130,000 đ (Sinh viên và Thành viên Salon Saigon: 80,000 đ)

- Tại cửa vào Salon: 150,000 đ (Sinh viên và Thành viên Salon Saigon: 100,000 đ)

                    

Ảnh hưởng của thời trang thế giới của thập niên 60 đến Áo dài” sẽ là một câu chuyện hấp dẫn về cách thời trang đáp lại văn hóa, những cơ hội để nắm bắt sự tinh tế, và mặc dù vậy chúng ta vẫn chưa nghiên cứu nhiều về nó ngày nay. Nếu chúng ta trân trọng quá khứ, chúng ta sẽ hiểu hiện tại, và đoán trước được tương lai. Chúng ta hãy đi về quá khứ nhé?

* Về diễn giả Huy Võ:

Hậu thiết kế thời trang, Huy Võ đã trở thành quản lý sáng tạo, và sau đó trở thành người sáng lập/ CEO của Học viện Thời trang Việt Nam và Houses of Premiere. Do ngành đã thúc đẩy khả năng và trách nhiệm của anh đối với ngành thời trang Việt Nam, anh đã học hỏi, nghiên cứu, và thăng tiến công việc của mình qua các mối quan hệ trong nước và ngoài nước, bao gồm các giáo sư, cựu sinh viên, tại các trường đại học và bảo tàng để học hỏi và phát huy để xây dựng hệ thống Giáo dục. Huy Vo cũng nổi tiếng về những kỹ thuật tiên tiến về Thiết kế Thời trang sử dụng những đường cắt tinh tế, chất vải cẩn thận, những nét cắt tỉa và những câu truyện thật về quản lý sáng tạo.

---+++---

Presentation: The influence of world fashion on Ao Dai in 1960
By Huy Võ

 

Time: Friday, August 16th, 2019 from 6:30PM
Language: Vietnamese with English Translation

 

Tickets:

- Through Ticketbox.vn: 130,000 vnd (students & Salon Saigon member: 80,000 vnd)

- At entrance: 150,000 vnd (students & Salon Saigon member: 100,000 vnd)

 

The Talk "The Influence of World Fashion on 1960s Ao Dai’’ will be another intriguing study about how fashion responses to our culture, how the chances cultivate our elegance of the past and yet we are understudying it nowadays. If we appreciate the past, we understand the presence, perhaps we can for-see the future. Shall we trail back in-time?


* About Designer Huy Vo:

+ Former fashion designer and creative director, now the founder/CEO of Vietnam Fashion Academy and Investment company of Houses of Premiere.


+ As the profession drives forward and within his abilities and responsibilities of a self-driven Vietnam Fashion Industry, he has studied, researched and continued his work throughout domestic network and international network of professors and alumnus, in grad schools and museums to learn and improve himself, in order to build the academic system for Education.


+ Huy Vo is also well-known for his high-end technical techniques in Fashion Design with avant elegance in cutting, the careful use of fabric, the haute trimming and the stories told of true creative direction

Thông tin vé

Normal Ticket

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Student and Salon Saigon Member Ticket

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Salon Saigon

Salon Saigon is a refined and hidden-away space dedicated to contemporary creation and Vietnamese culture.

It is located in a two-floor historical house (belonging to US Ambassador Henry Cabot Lodge Jr and his family, during their stay in Saigon from 1963 to 1967) in downtown Ho Chi Minh City.

Salon Saigon’s name and concept refers to the Salons (gatherings) that flourished in France throughout the 17th and 18th centuries.

Its main function is the presentation of contemporary creation and Vietnamese culture through art exhibitions, performances, conferences, screenings, educational programs, and a unique collection of tri-lingual resources available at the library.

The Permanent Collection:

Salon Saigon permanent collection is displayed on the 2 floors and comprises art pieces by acclaimed contemporary Vietnamese artists such as Dinh Q. Le, The Propeller Group, Tiffany Chung, Oanh Phi Phi,Bui Cong Khanh, Nguyen Manh Hung, Truong Tan, Hoang Duong Cam while aiming to promote Vietnamese emerging artists as well.

The collection focuses on how artists put in perspective Vietnamese tradition and heritage with current issues.

Liên hệ nhà tổ chức