Giới thiệu

Sơ đồ sân khấu

Trệt

Lầu

 

Thông tin vé

VÉ MÀU VÀNG

600.000 VND
Vé ngừng bán online

VÉ MÀU XANH

400.000 VND
Vé ngừng bán online

VÉ MÀU ĐEN

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Phòng Trà Không Tên

Nơi thăng hoa với âm nhạc

Liên hệ nhà tổ chức