Giới thiệu

*English Below

Tuyển dụng và Tìm việc Trong/Sau đại dịch Covid-19

Thuộc chuỗi sự kiện Webinar vì Cộng Đồng: Help & Learn.

 

Chiến dịch HELP & LEARN, một chuỗi hội thảo trực tuyến hỗ trợ các cộng đồng giữa đại dịch COVID-19 đồng thời tạo ra cơ hội để bạn và đội ngũ của mình HỌC TẬP và PHÁT TRIỂN cùng nhau.

 

Sự ảnh hưởng bởi COVID-19 tiếp tục tác động đến tất cả các mặt trận của công việc và kinh doanh. Tuyển dụng là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và các nhà quản lý nhân sự đang đấu tranh để điều chỉnh chiến lược tuyển dụng của họ. Ngoài ra, một cuộc khảo sát của Yello đã tiết lộ rằng một phần tư những người thuộc Gen Z thích giao tiếp kỹ thuật số, cho thấy rằng chúng ta cần thay đổi cách chúng ta nhìn vào tuyển dụng để thích ứng với lực lượng lao động đang phát triển. Trong sự hợp tác với Le & Associates, một công ty dẫn đầu thị trường về nhân sự và oursourcing, hội thảo trực tuyến thứ 3 của chúng tôi sẽ tập trung vào Toàn cảnh Tuyển dụng Trong và Sau đại dịch Covid-19.

Chủ đề chính:

  • AGILE HR
  • Effective recruitment during and after Covid-19 Pandemic

 

Recruitment and Jobhunting During and After COVID-19

A part of HELP & LEARN Webinar Series for a Cause

Join us in our HELP & LEARN campaign, an online webinar series that pledges to support causes to help communities in the midst of COVID-19 while you and your teams LEARN and GROW together.

The implications of COVID-19 continue to impact all fronts of work and business. Recruitment is one of the most heavily affected areas of organizations and HR managers are scrambling to adjust their recruitment strategies. In addition, a survey by Yello has revealed that one-quarter of Gen Z job seekers prefer to communicate digitally, suggesting that we need to change the way we look at recruitment to adapt to an evolving workforce. In partnership with Le & Associates, a market leader in HR and outsourcing, our 3rd webinar will focus on Recruitment and Job Hunting during and following the Covid-19 pandemic.

Main topic:

  • AGILE HR
  • Effective recruitment during and after Covid-19 Pandemic

Panelists:

 

Thông tin vé

Standard ticket

118.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

UpUp App

Up Up App is an interactive performance management and HR service that rewards employees for completing tasks and hitting targets. This gives the management team full visibility on productivity, allowing more time to focus on the business. When KPI’s or targets aren't hit, the software will alert the management team and suggest creative ways to help the individual achieve those goals. High achievers will be incentivised through a well curated list of rewards based on personal preferences and driven by strong partnerships within food, retail or entertainment promotions.

Liên hệ nhà tổ chức