Giới thiệu

** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Kiến trúc đô thị cảnh quan Saigon-Chợ Lớn xưa và nay qua hình ảnh và tranh 

Buổi trình bày của diễn giả Nguyễn Đức Hiệp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

Thời gian: Thứ Sáu, 20/12/2019 từ 18h30

Giá vé: 

- Trên trang Ticketbox.vn: 150,000 vnd / vé thường (80,000 vnd / vé sinh viên và thành viên Salon Saigon)

- Tại cửa vào Salon:          170,000vnd / vé thường (100,000 vnd / vé sinh viên và thành viên Salon Saigon)

 

** Thành phố Hồ Chí Minh mà trước đó được gọi là Sài-gòn, dưới thời Pháp thuộc là thủ phủ của Nam kỳ lục tỉnh đã được luật sư Jules Blancsubé (1834-1888) - thị trưởng Sài-Gòn, có thời gian làm đại biểu Nam kỳ ở quốc hội Pháp, người đầu tiên tuyên bố  trong nhiều dịp khi nói vê thành phố Sài-Gòn mà ông sinh sống từ năm 1864 là "La Perle de l’Extrême-Orient” (Hòn ngọc Viễn Đông). Từ đó thành phố Hòn ngọc Viễn Đông này đã cám dỗ nhiều nhà du hành vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 đến thăm, mà ngay cả những người Anh khi ghé qua Sài-Gòn từ Hồng Kông hay Singapore đều ghi trong ký sự và sách du hành là thành phố thiết kế với cảnh quan đẹp và kiến trúc Á-Âu đẹp hơn so với hai thành phố Singapore và Hồng Kông.

Trong buổi nói chuyện, diễn giả sẽ trình bày các hình ảnh và câu chuyện lịch sử văn hóa, sinh hoạt xã hội về các con đường, các tòa nhà và cảnh quan xưa và nay từ Quận 1 (chợ Bến Thành, phường Bến Nghé, đường Trần Hưng Đạo) đến Quận 5 (Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thi, Triệu Quang Phục, Nguyễn Trãi,...).   Bề dày lịch sử văn hóa và di sản kiến trúc của thành phố Sài-Gòn và Chợ Lớn cũng không thua kém hai thành phố Singapore và HongKong trong vùng.

---

Sài Gòn - Chợ Lớn Urban Landscape Design Then & Now

A presentation by Nguyen Duc Huy

Language: Vietnamese & English

Time: Friday, December 20th, 2019 from 6.30pm

Tickets: 

- Through Ticketbox.vn: 150,000vnd / normal tkt (80,000 vnd / student and Salon Saigon Member tkt)

- At entrance:                 170,000vnd / normal tkt (100,000 vnd / student and Salon Saigon Member tkt)

** Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, during the French colonial period was the capital of Six Provinces of Southern Vietnam. It was also declared many times as "La Perle de l'Extrême-Orient" by lawyer Jules Blancsubé (1834-1888), the mayor of Saigon, when he came to France as president of the colonial council of Cochinchine. Since then, from the late 19th to early 20th century, "La Perle de l'Extrême-Orient" city attracted not only lots of travelers, but also the British when visiting Saigon from Hong Kong or Singapore. As noted in the memo and travel books, the city is designed with beautiful scenery and beautiful Eurasian architecture compared to Singapore and Hong Kong.

The talk will present historical and cultural images and stories about old and new roads, buildings and landscapes from District 1 (Ben Thanh Market, Ben Nghe Ward, Tran Hung Street Dao) to District 5 (Hai Thuong Lan Ong, Phung Hung, Trinh Hoai Duc, Nguyen Thi, Trieu Quang Phuc, Nguyen Trai, ...). The rich history of cultural and architectural heritage of Sàigon and Cholon cities is not inferior to the two cities of Singapore and Hong Kong in the region.

Thông tin vé

Student & Salon Saigon Member

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Normal Ticket

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Salon Saigon

Salon Saigon is a refined and hidden-away space dedicated to contemporary creation and Vietnamese culture.
It is located in a two-floor historical house (belonging to US Ambassador Henry Cabot Lodge Jr and his family, during their stay in Saigon from 1963 to 1967) in downtown Ho Chi Minh City.
Salon Saigon’s name and concept refers to the Salons (gatherings) that flourished in France throughout the 17th and 18th centuries.
Its main function is the presentation of contemporary creation and Vietnamese culture through art exhibitions, performances, conferences, screenings, educational programs, and a unique collection of tri-lingual resources available at the library.
The Permanent Collection:
Salon Saigon permanent collection is displayed on the 2 floors and comprises art pieces by acclaimed contemporary Vietnamese artists such as Dinh Q. Le, The Propeller Group, Tiffany Chung, Oanh Phi Phi,Bui Cong Khanh, Nguyen Manh Hung, Truong Tan, Hoang Duong Cam while aiming to promote Vietnamese emerging artists as well.
The collection focuses on how artists put in perspective Vietnamese tradition and heritage with current issues.

Liên hệ nhà tổ chức