Giới thiệu

"Did you promise yourself you would study everyday for the SAT? Too busy? It's OK! Study with the best SAT teachers in Saigon a week before the test date, October 7, 2017. They will teach the strategies to master the test so you can study at your dream university. 


Class will be held in the Trần Đại Nghĩa room at Saigon Innovation Hub.Mr. Don Phan, Mr. Nicholas Santalucia, and Mr. John Tran are the best SAT teachers in Saigon. You will get them all together for 2 days!Location: Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, phường 7, district 3Time: Saturday-Sunday, September 30-October 1, 9am-7pmTickets: 6 million VND. 


Bạn có hứa với chính mình bạn sẽ học hàng ngày cho kỳ thi SAT không? Quá bận? Không sao! Học với giáo viên SAT tốt nhất tại Sài Gòn một tuần trước ngày thi nào, kỳ thi sẽ diễn vào ngày 7/10/2017. Bạn sẽ được dạy các chiến lược để làm chủ bài kiểm tra để bạn có thể học tại trường đại học mơ ước của bạn.

 


Thầy Don Phan, Thầy Nicholas Santalucia, và Thầy John Trần là giáo viên SAT tốt nhất tại Sài Gòn. Bạn sẽ được học với cả 3 giáo viên tuyệt vời này trong 2 ngày!
 


Địa điểm: phòng học Trần Đại Nghĩa, Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3Thời gian: Thứ 7 đến chủ nhật, ngày 30 tháng 9 - 1 tháng 9, vào lúc 9 giờ sáng - 7 giờ tối"

 

Thông tin vé

Online

6.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Hillhouse

43 street 24A, ward An Phu, District 2

Liên hệ nhà tổ chức