Giới thiệu

(Re)treat 2022 Full Line-Up is OUT!

For this special edition, we invited international DJs from around the world (Romain FX, Discrete Circuit, Cora, Moody Mehran, Tourguide) and our Resident DJs crew (Telephones, Gonno, Miya) along with Hanoi finest local artists.

The festival will be held over three days, November 4, 5, 6th 2022, in Mo Luong Cave, Mai Chau, Vietnam.

Please follow the link below to reserve your tickets. Only 100 Early Bird are available. First come, first served!

***

(Re)treat 2022 Line-Up đã ra mắt!

Lễ hội lần này chúng tôi đã mời các tên tuổi quốc tế từ khắp nơi trên thế giới (Romain FX, Discrete Circuit, Cora, Moody Mehran, Tourguide) & đội Resident DJ của chúng tôi (Telephones, Gonno, Miya) cùng với các nghệ sĩ nổi bật nhất tại Hà Nội.

Sự kiện sẽ được tổ chức trong ba ngày, 4, 5, 6 tháng 11 năm 2022, tại Hang Mỏ Luông, Mai Châu Lodge, Việt Nam.

Để đặt vé Early Bird (giới hạn 100 vé) hãy nhấn vào liên kết dưới đây:

***

Event Link: https://fb.me/e/1jlhgyKoQ

Private Group: https://www.facebook.com/groups/equationfestival

 

Trong điều kiện sự kiện diễn ra bình thường, việc hoàn trả vé và hoàn tiền sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quyết định!

Thông tin vé

(Re)treat 2022 Saturday - Sunday

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

(Re)treat 2022 General Admission

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

(Re)treat 2022 Early Bird

1.400.000 VND
Vé ngừng bán online

(Re)treat 2022 Private Early Bird

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Savage

Savage - No. 1, Alley 9, Dang Thai Mai street, Tay Ho, Ha Noi, Viet Nam.

Liên hệ nhà tổ chức