Giới thiệu

 

 

**Trẻ Em Dưới 12 Tuổi Không Được Tham Dự Chương Trình.

Thông tin vé

POLAR BEAR

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

BROWN BEAR

2.200.000 VND
Vé ngừng bán online

BLACK BEAR

1.600.000 VND
Vé ngừng bán online

KOALA

1.100.000 VND
Vé ngừng bán online

PANDA

600.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VietVision

.

Liên hệ nhà tổ chức