Giới thiệu

(En français plus bas)

Song tấu

 

Régis Pasquier & Yoko Kaneko

 

Chương trình dự kiến

Gabriel Fauré (1845 - 1924)

Bản romance cho violon và piano, op.28 cung si giáng trưởng (5’)

Claude Debussy (1862 - 1918)

Bản sonata cho violon và piano, cung son thứ (14’)

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Bản sonata cho violon và piano cung son trưởng (19’)

César Franck (1822 - 1890)

Bản sonata cho violon và piano cung la trưởng (28’)

-----

Duo piano & violon

Régis Pasquier & Yoko Kaneko

 

Programme prévisionnel 

Gabriel Fauré (1845 - 1924) 

Romance pour violon et piano, op.28 en si bémol majeur (5’) 

Claude Debussy (1862 - 1918) 

Sonate pour violon et piano en sol mineur (14’) 

Maurice Ravel (1875 - 1937) 

Sonate pour violon et piano en sol majeur (19’) 

César Franck (1822 - 1890) 

Sonate pour violon et piano en la majeur (28’)

Thông tin vé

Tarif I Giá vé

210.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif membre I Giá vé thành viên

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho người có thẻ thành viên của L'Espace. Thẻ sẽ được kiểm tra tại quầy soát vé

Tarif étudiant I Giá vé sinh viên

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên. Thẻ học sinh, sinh viên sẽ được kiểm tra tại quầy soát vé.

Nhà tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁP TẠI HÀ NỘI-L'ESPACE

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace là nơi giao lưu gặp gỡ về ngôn ngữ, văn hóa Pháp và các nước Pháp ngữ. Đây là trung tâm giảng dạy tiếng Pháp và là một trong những địa chỉ quen thuộc của đời sống văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Liên hệ nhà tổ chức