Giới thiệu

In this session, you will learn various practical concepts and quick tips to create your stories. Learn tactics for achieving better outcomes in any interaction—at work—and tools for framing and telling your story through your message, ideas, products, or yourself.

✅ How to Kickstart Your Content Creation Journey

✅ Creating an Effective Structure for Your Post

✅ LinkedIn Tips and Tricks

Two experts - Sam Neo and Esther Lim, who create and lead Asia's first AI-powered employer branding storytelling tool called StoryBuddy, will tell you secrets for better content for digital marketing in 2022.

Save your slots now:

When: 12th May 2022 at 3:30PM - 4:30PM

Where: Online via Gather Town

Sign-up here: https://lu.ma/storybuddy (FREE ADMISSION)

#Dreamplex #DreamplexAcademy #digitalmarketing

Thông tin vé

Vé tham dự

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Thông tin về cách thức truy cập Gather town sẽ được gửi đến bạn sau khi đăng ký thành công!

Nhà tổ chức

DREAMPLEX

Dreamplex là nơi cung cấp các giải pháp văn phòng cho cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời, chúng tôi đóng vai trò thiết kế trải nghiệm nhân viên dành cho các thành viên trong cộng đồng của mình.
Với sứ mệnh Tạo ra một ngày làm việc tốt đẹp hơn, Dreamplex là một môi trường làm việc lý tưởng cho các công ty muốn có một văn phòng riêng biệt trong một không gian năng động và đạt chuẩn 5 sao về dịch vụ.
Hiện nay, Dreamplex có 4 cơ sở trên cả nước, trong đó 3 địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 địa điểm ở Hà Nội.

Liên hệ nhà tổ chức