Giới thiệu

Strategic planning and thinking is no longer a once-a-year task performed as part of the annual strategic planning process. More than ever, today’s leaders require the ability to execute tactically, as well as work and think strategically. At all levels, strategic planning and thinking has become necessary for both short and long term success. The key lies not just in individual skills, but also in the ability to engage others in an ongoing strategy process.

In this strategic planning and thinking workshop, participants discover their capabilities as strategic thinkers, gain an understanding of the key components of strategic planning and thinking and apply practical tools. Participants will also be provided with creative thinking tools to “think out of the box”.

 

Designed for:

This workshop is designed to provide participants with current understanding of strategic planning and knowing how to effectively analyze and apply knowledge for effective strategic planning skills. It provides comprehensive understanding of organization strategic planning will develop a practical understanding of organization strategic planning. The course is suitable for participants who either have a low level of knowledge and experience in this area or for those with more experience who wish to update their skills and knowledge.

Date: 17 - 18 September 2019 (2 days)
Location: Sheraton Hotel
Trainer: Le Duy Quang (Mr.)
Training fee: 7,600,000 3,800,000
Language: Vietnamese

 

Learning Objectives:

 • Understand the importance of Strategic Planning to their business
 • Have a clear view and understanding of their company/ enterprise
 • Clarify their mission, vision and goals
 • Indentify strategic planning issues in order to develop a unique competitive advantage
 • Learn practical approaches for identifying key strategic issues and opportunities
 • Incorporate customer needs into your strategic planning
 • Apply a range of techniques for planning & implementing change
 • Distinguish different kinds of thinking
 • Learn and use creative thinking tools to enhance strategic thinking
 • Develop plans to integrate strategic thinking into routine individual planning, problem solving, and decision making
 • Determine the best approach to effectively implement your strategic planning 

Course Content:

1. What is Strategic Planning and Thinking & how can it help the Organization?

2. Fundamentals of Strategic Planning

 • The need for strategic planning
  • Benefits of strategic planning
  • Defining the strategic planning
 • Defining components of a strategic plan
  • The “Who” and “What” of a strategic plan
  • Communicating the strategy

3. Strategies vs. tactics vs. operations

4. Clarifying your Mission, Vision and Goals

Undertaking a strategic review to determine “where are we now?”, understand when and how to use analytical tools such as SWOT, PEST to understand your organization and its environment. Using the strategic planning process to help you make choices about the future nature and direction of your organization

5. Understanding the importance of strategic thinking and how it differs from other types of thinking

6. Impediments to strategic thinking

 • Perception
 • Breaking thought patterns – challenging assumptions
 • Identifying and overcoming creative blocks

7. Self Assessment: Are you a strategic thinker?

8. Get Out of the Box: Creative-Thinking Skills to integrate strategic thinking into individual/group planning, problem solving and decision making

 • Models of creative thinking
 • Methods for improving problem definition
 • Organizing ideas and transforming problems
 • Methods and tools for generating alternative ideas
 • Creative problem solving
 • Fostering innovation
 • Developing solutions
 • Turning creative ideas into action

9. Moving Ahead

 • Identifying strategic opportunities
 • Communicating your strategy
 • Avoiding/overcoming resistance
 • Developing and maintaining strategic relationships

 

About our Trainer:

Thầy Quang được biết đến trên thị trường với vai trò là quản lý chương trình đào tạo cũng như giảng viên của chương trình. Thầy đào tạo  nhiều nội dung  và truyền tải nhiệt huyết. Năng lượng, động lực, cảm hứng và niềm đam mê là các nguyên tắc cốt lõi / công thức của sự thành công đào tạo của thầy. Mục tiêu của thầy trong đào tạo và huấn luyện là rất quan trọng và rõ ràng rằng vào mỗi khóa huấn luyện của mình, những người tham gia sẽ có hành động để thay đổi để đạt được kết quả tốt hơn. Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm và thông tin chi tiết trong lĩnh vực kinh doanh.

Thầy Quang được công nhận là nhà tiên phong tại Việt Nam quản lý các thương hiệu nổi tiếng của Diageo như Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff và Baileys. Thầy được trao danh hiệu “Người đạt thành tích cao nhất” với thành công của các chương trình huấn luyện / cố vấn cho Johnnie Walker vào năm 2002.

Hơn 20 năm quản lý cho các MNCs kết hợp với 3 năm làm việc với tư vấn hàng đầu trên thế giới - Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) đã đưa thầy trở thành một cố vấn được kính trọng về quản lý hàng đầu.

Thông tin vé

Special offer

3.800.000 VND
5.320.000 VND Vé ngừng bán online

The ticket includes all training material, tea break, lunch. There is no extra fee!

Nhà tổ chức

Corporate Training Solutions Vietnam

With 15 Years of business, 30+ Professional trainers, 15,000+ courses completed, 300+ Satisfied clients, Corporate Training Solutions (CTS) offers a wide range of training courses at premium conference venues in Ho Chi Minh City. Insights from the course facilitator, as well as delegates from a wide range of companies and industries, make our public training courses a rich learning and networking experience.

Our vision is to create a dynamic, interactive, challenging and practical learning environment that provides every participant opportunities for innovation, self-development and leadership.

Corporate Training Solutions offers a portfolio of training programs that are relevant, meaningful and designed to reflect and reinforce your organization's goals and objectives.

Liên hệ nhà tổ chức