Giới thiệu

 

 

 

 

 

Thông tin vé

SANG VIP

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

CTY GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN MARKETING THỜI ĐẠI MỚI

Chuyên tổ chức các khóa học về Online Marketing và các khóa học đào tạo về phát triển con người.

Liên hệ nhà tổ chức