Giới thiệu

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
1.5 days simulation based-workshop

WORKSHOP OVERVIEW

Learn action-oriented supply chain management skills through hands-on business simulation and best practices that will help you improve service, cut costs and increase the flow of information to boost supplier-customer relations.


WORKSHOP OBJECTIVES

Program will helps participants:

 • Be more strategic thinking
 • Enhance knowledge of supply chain management
 • Better communication between Logistics, Marketing, Sales, Finance, Manufacturing…by using common business language. 
 • Understand how the operation of functional departments work, their needs and organization’s business objectives.
 • Understand the benefits of collaboration and align gross functions to achieve business goals
 • Create ideas for optimizing supply chain management: better data utilization, make faster and quicker decision, and cost management

PROGRAM CONTENT

DAY 1: Understand SCM thru Business simulation

 • How to survive and operate your simulated company to overcome market situation.
 • Learning SCM thru the game and ideas applying to your company
   

DAY 2: SCM Model, Best practice and Application

 • The SCM Models
 • Best practice in SCM
 • Action plan to achieve TO-BE target and how you will apply to your real work/business

 

Key concepts:

 • Business finance: KPI´s, Balance sheet, Profit and loss statement, Cash flow, Working capital
 • Value drivers
 • Economy of scale
 • Value added services
 • Operations efficiency
 • Continuous improvements

Date: 28/03/2019 (08:30-17:30) & 29/03/2019 (08:30-12:00)

Venue: Eastin Grand Hotel, 253 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District, HCMC

Thông tin vé

Standard fee

6.600.000 VND
7.700.000 VND Vé ngừng bán online

All Tickets include as follow:

Accreditational program
10% VAT
Substitute is acceptable and the participation fee is non-refundable for cancellation.
Handbook & material for participants
3 Tea Breaks
1 Lunch

Early payment

6.000.000 VND
6.600.000 VND Vé ngừng bán online

All Tickets include as follow:

Accreditational program
10% VAT
Substitute is acceptable and the participation fee is non-refundable for cancellation.
Handbook & material for participants
3 Tea Breaks
1 Lunch

Group Registering fee (4 Seats)

5.800.000 VND
6.160.000 VND Vé ngừng bán online

All Tickets include as follow:

Accreditational program
10% VAT
Substitute is acceptable and the participation fee is non-refundable for cancellation.
Handbook & material for participants
3 Tea Breaks
1 Lunch

Nhà tổ chức

The Beautiful Mind Consulting

Beautiful Mind được thành lập vào năm 2009 với ý tưởng làm cho mọi người hiểu và nhận thức các vấn đề một cách dễ hiểu, vui và nhanh nhất, nhằm tạo cảm xúc giúp thôi thúc mọi người nhận thấy cần tham gia giải quyết vấn đề một cách tự nguyện.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện và tư vấn về truyền thông và thực thi chiến lược qua các phương tiện giải trí như qua phim ảnh, trò chơi kinh doanh tương tác hay qua mô hình kinh doanh giả lập, mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế để giúp người tham gia trải nghiệm, nhận ra vấn đề, làm chủ các giải pháp và hơn hết giúp nâng cao khả năng tự khám phá, học hỏi nhanh để có thể hiện thức hóa tầm nhìn của chính người học và của doanh nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức