Giới thiệu

The Talkshow aims to clarify the effect of political instability abroad on capital allocation and firm performance.

Firms with foreign operations misallocate capital and underperform when they face political instability abroad. As a political regime becomes less stable, firms invest suboptimally, i.e., they either overinvest or underinvest. Using elections and textual analysis of local media during national elections, we construct a novel index of political instability. We find that firms and industries with greater exposure to election-induced political instability experience disruptions of investment efficiency that lead to lower total factor productivity and valuations.

We also apply a similar transmission channel to study the impact of COVID-19 virus on global markets.

Time:
8.30am - 12.00pm
Sunday - March 8th 2020
Venue:
Hall I201 - University of Economics HCMC, 59C Nguyen Dinh Chieu St., W.6, Dist.3, Ho Chi Minh City.

 

Speakers:
- Prof. Sasha Molchanov: Associate Head of School of Economics and Finance - Massey University

https://www.massey.ac.nz/massey/expertise/profile.cfm?stref=507930

- Mr. Tai Tran: STI Chief Investment Officer. Lecturer of Master of Finance joint programs between Massey University and UEH, Vietnam
https://massey.edu.vn/staff/tai-tran/

- Mr. Nguyen Hoang: Finance Analyst Heineken Vietnam

https://www.linkedin.com/in/hoangnguyenbp/?originalSubdomain=vn

 

Agenda:

- 8:15 - 8:30: Reception
- 8:30 - 8:45: Introduction

      Presentation
- 8:50 - 9:30: Prof. Sasha Molchanov

- 9:30 - 9:50: Mr. Tai Tran
- 9:50 - 10:00: Tea Break
- 10:00 - 12:00: Panel Discussion

   . Speaker: Mr. Hoang Nguyen

   . Moderator: Mr. Quoc Khanh

 

Thông tin vé

Premium

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

CBS Solutions

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH

CENTER FOR BUSINESS SKILLS TRAINING & CONSULTING

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS) hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục. Nhằm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện phát triển tiềm năng người học đáp ứng được nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội.

Trải nghiệm các chương trình đào tạo tại CBS, học viên có cơ hội tiếp cận với nguồn kiến thức phong phú được cập nhật liên tục. Khuyến khích học viên cách tư duy, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, năng động. Phát triển kỹ năng chuyên môn, anh ngữ cũng như được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong người học. Kết nối cộng đồng khới nghiệp Myproclub, các quỹ đầu tư PVNI, loanvi, các đối tác giáo dục trong và ngoài nước…giúp học viên có cơ hội khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp của chính mình.

Kết nối các tập đoàn đa quốc gia Samsung, Lotte, Shinhan Bank… giúp học viên có trải nghiệm thực tế và tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Bên cạnh hoạt động giáo dục trong nước, CBS tạo điều kiện cho học viên tiếp cận nền giáo dục quốc tế với các đối tác chiến lược từ Hàn Quốc, New Zealand.

Với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế, xã hội, tạo giá trị thiết thực cho người học. CBS nỗ lực và cam kết mang đến chương trình đào tạo chất lượng, phát huy tốt nhất tiềm năng và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Liên hệ nhà tổ chức