Giới thiệu

(Vietnamese below)

TEDxFPTUniversityHCMC

Along with the vision and mission towards sharing, inspiring TED, TEDxFPTUniversityHCMC desire can bring not only the student community of FPT University, but also for the whole society a space best suited for in-depth discussion, sharing, and diffusion of ideas.

TEDxFPTUniversityHCMC is not only an academic event but also a place where students can discover themselves along with orientations for career development. Besides, we also create opportunities for students to meet speakers, business people and famous people in all fields so that you can exchange and learn from themselves.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEME
Make decisions, oriented path itself should be selected during the process of development is a problem that most of the students are feeling very confused and difficult, so with the idea of "Self-directedness" , we have decided the event's first theme is “Extraordinary Steps”. With this topic, we simulate the feelings of a person being squirmed in a large maze and the maze is the personal development path that the students are taking the first steps. to find a door to success in life.

When participating in the program, we hope to inspire you to act that is not simply intended. With the slogan "Every step has matters", each step in this maze can direct each individual in a different direction. So our speakers seem to act as a guide giving you the map to step to the escape door of the maze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVENT INFORMATION

Date: 9 am on January 16, 2021

Location: FPT University Ho Chi Minh (Road D1, E2a-7, Hi-Tech Park, Long Thanh My, District 9, Ho Chi Minh City)

Event agenda:

- Speeches: 4 speakers with 4 different speeches with a number of entertainment performences

- Discussion: The audience will be able to ask questions of the speakers during Q&A time.

Event Product

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT

Facebook: TEDxFPTUniversity HCMC (https://bitly.com.vn/o9kdtl)

Email: tedxfptuniversityhcmc@gmail.com

Phone: 070 868 6828

 

=====================================

(Vietnamese)

TEDxFPTUniversityHCMC

Cùng với tầm nhìn và sứ mệnh hướng đến sự chia sẻ, sự truyền cảm hứng của TED, TEDxFPTUniversityHCMC mong muốn có thể mang đến không chỉ cộng đồng sinh viên trường đại học FPT mà còn cho cả toàn xã hội một không gian thích hợp nhất để thảo luận chuyên sâu, chia sẻ và lan tỏa các ý tưởng. 

TEDxFPTUniversityHCMC không đơn thuần là một sự kiện mang tính học thuật mà đây còn là nơi các bạn sinh viên có thể khám phá ra bản thân mình cùng với những định hướng để phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, chúng mình còn tạo ra cơ hội
cho các bạn sinh viên gặp gỡ những diễn giả, doanh nhân và các nhân vật nổi tiếng trong mọi lĩnh vực để các bạn có thể trao đổi, học hỏi từ chính họ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHỦ ĐỀ

Đưa ra quyết định, định hướng con đường bản thân nên lựa chọn trong quá trình phát triển là một vấn đề mà hầu hết các bạn sinh viên đều cảm thấy rất hoang mang và khó khăn, chính vì vậy với ý tưởng  “Định hướng cá nhân”( Self-directedness ) chúng tôi đã quyết định chủ đề đầu tiên của sự kiện là “Extraordinary Steps” (Những bước đi siêu việt). Với chủ đề này, chúng tôi mô phỏng dựa vào cảm xúc của một người đang bị loay hoay trong một mê cung rộng lớn và mê cung ở đây chính là con đường phát triển bản thân mà các bạn sinh viên  đang đặt những bước chân đầu tiên vào để tìm ra một cánh cửa thành công trong cuộc sống.

Khi tham gia chương trình, chúng tôi hy vong có thể truyền cảm hứng để các bạn hành động, bước đi không đơn giản chỉ là dự định. Với khẩu hiệu "Every step has matters", mỗi bước đi trong mê cung này đều có thể hướng mỗi cá nhân theo một lối đi khác. Vì vậy, các diễn giả của chúng tôi dường như đóng vai trò một người chỉ đường trao cho các bạn bản đồ để bước đến cánh cửa thoát ra của mê cung.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Thời gian: 9 am ngày 16.01.2021

Địa điểm: FPT University Ho Chi Minh (Đường D1, Lô E2a-7 Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh)

Event agenda: 

- Speeches: 4 diễn giả với 4 bài diễn thuyết khác nhau cùng với một số chương trình biểu diễn nghệ thuật.

- Discussion: Các khán giả sẽ có thể đặt câu hỏi cho các diễn giả trong thời gian này.

Sản phẩm đi cùng sự kiện 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT

Facebook: TEDxFPTUniversity HCMC (https://bitly.com.vn/o9kdtl)

Email: tedxfptuniversityhcmc@gmail.com

Phone: 070 868 6828

Thông tin vé

Early Bird

249.000 VND
Vé ngừng bán online

Early Bird
(December 16 - December 23 ,2020)
*Note: May end earlier than plan.

Benefit
- Early Bird ticket price has been reduced.
- Gift: 1 TEDxFPTUniversityHCMC lanyard + 1 Tote Bag

Standard

299.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard
(December 21 2020 - January 16 2021)
*Note: May end earlier than plan.

Benefit
- Gift: 1 TEDxFPTUniversityHCMC lanyard + 1 Tote Bag

VIP

599.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP Ticket

*Benefit
- Priority Area (No queues needed, seating positions are arranged separately)
- Directed meeting the famous speaker.
- Your name will be displayed on thank you slide.
- Gift: Combo TED T-shirt, Lanyard, Tote Bag

Nhà tổ chức

Skillcetera

Skillcetera is an academic club that provides undergraduates with an academic environment, a place to exchange knowledge, skills and experience, a professional working environment and a fair playing field that helps share ideas and positive energy freely in order to comprehensively develop English and skills that will contribute to the process of building a strong and sustainable FPT university student community.

Liên hệ nhà tổ chức