Giới thiệu

Bạn muốn trải nghiệm một mùa Tết cổ truyền với những phong tục tập quán đặc trưng của nó - Hãy đến ngay với Tet Viet! 
Tet Viet là một sự kiện bao gồm tiệc buffet, các hoạt động vui chơi giải trí và các màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam. Đến với Tet Viet, bạn sẽ được trải nghiệm từ ẩm thực cho đến không khí tết cổ truyền của Việt Nam. 
Thời gian: 16h00 đến 22h00 ngày 14 và 15, tháng 2, năm 2021
Địa điểm: Nhà hàng Ngon Thị Hoa, 100 đường Lê Quang Đạo, Đà Nẵng

 

You want to experience a traditional Tet season with its distinctive customs and habits - Come to Tet Viet now!
Tet Viet is an event that includes buffet, entertainment activities and artistic performances with bold cultural identity of Vietnam. Coming to Tet Viet, you will experience from cuisine to the traditional Tet atmosphere of Vietnam.
Time: 4 p.m to 10 p.m on 14 - 15, February, 2021
Location: Ngon Thi Hoa Restaurant, 100 Le Quang Dao Street, Da Nang

Thông tin vé

Vé Stardard - ADULTS

650.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé VIP - ADULTS

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé KIDS

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Nhà hàng Ngon Thị Hoa

Sự kết hợp độc đáo của ẩm thực Việt Nam, ẩm thực của tất cả các vùng miền trên cả đất nước.
A unique combination of Vietnamese cuisine, cuisine of all regions of the country.

Liên hệ nhà tổ chức