Giới thiệu

*English Below

Chuẩn Mực mới trong Phát triển Kinh Doanh

Thuộc chuỗi sự kiện Webinar vì Cộng Đồng: Help & Learn.

Chiến dịch HELP & LEARN, một chuỗi hội thảo trực tuyến hỗ trợ các cộng đồng giữa đại dịch COVID-19 đồng thời tạo ra cơ hội để bạn và đội ngũ của mình HỌC TẬP và PHÁT TRIỂN cùng nhau.

COVID-19 đưa ra một thách thức chưa từng có đối với chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân trên toàn cầu. Ngày càng nhiều, các doanh nghiệp đang tìm kiếm những phương pháp sáng tạo để thay đổi cách chúng ta làm việc nhằm thích ứng với tình huống này.

Những điều sẽ trở nên bình thường đối với các doanh nghiệp bao gồm những khó khăn khi làm việc từ xa, nhân lực không chắc chắn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, sự thất tín trong hợp đồng, khủng hoảng tiền mặt và cơ chế áp dụng cho các chương trình mới của chính phủ,... 

Chủ đề chính:

  • Quality and Service Matter –How to navigate the challenges of preserving quality and great customer service during and after the lockdown
  • Managing The Risks In Time Of COVID-19: Adapting To The “New Normal” OR Business Continuity Plan: Expect the Unexpected
  • Learning management systems
     

--------

The New Normal in Business Operations
A part of HELP & LEARN Webinar Series for a Cause

Join us in our HELP & LEARN campaign, an online webinar series that pledges to support causes to help communities in the midst of COVID-19 while you and your teams LEARN and GROW together.

Today's new normal for businesses includes work-from-home difficulties, many simultaneously sick workers, disrupted supply chains, cash crunches, uncertain compliance obligations, and the mechanics of applying for new government programs

Main topic:

  • Quality and Service Matter –How to navigate the challenges of preserving quality and great customer service during and after the lockdown
  • Managing The Risks In Time Of COVID-19: Adapting To The “New Normal” OR Business Continuity Plan: Expect the Unexpected
  • Learning management systems

Panelists:

 

 

 

Thông tin vé

Standard ticket

118.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

UpUp App

Up Up App is an interactive performance management and HR service that rewards employees for completing tasks and hitting targets. This gives the management team full visibility on productivity, allowing more time to focus on the business. When KPI’s or targets aren't hit, the software will alert the management team and suggest creative ways to help the individual achieve those goals. High achievers will be incentivised through a well curated list of rewards based on personal preferences and driven by strong partnerships within food, retail or entertainment promotions.

Liên hệ nhà tổ chức