Giới thiệu

Sau một năm áp lực lạm phát và căng thẳng địa kinh tế, 2024 được nhận định là năm với nhiều điều bất trắc. Sự kiện thường niên “The Year Ahead” của Bloomberg Businessweek Việt Nam mong muốn đem tới một góc nhìn mới và đầy đủ về bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực, ẩn chứa nhiều rủi ro, thách thức xen lẫn cơ hội.

Đâu là động lực tăng trưởng chính cho Việt Nam trong năm 2024? Hãy tham gia sự kiện “Triển vọng kinh tế 2024: Kỳ vọng và thực tế” để cùng tìm hướng vượt thách thức và tiệm cận tiềm năng tăng trưởng trong năm con Rồng.

 

Thông tin vé

Vé đơn (In-Person Pass)

7.500.000 VND
Vé ngừng bán online

-Quyền truy cập toàn bộ nội dung và tài liệu sự kiện
-Sử dụng Tea-break phục vụ tại sự kiện
-Tài khoản dài hạn (12 tháng) đọc ấn phẩm Phát triển Xanh – Bloomberg Businessweek Việt Nam (Phiên bản in và E-magazine)
-Nhận các báo cáo đặc biệt có nội dung liên quan đến sự kiện
-Tham gia các hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện

Vé nhóm (In-Person Group Pass)

6.000.000 VND
Vé ngừng bán online

-Quyền truy cập toàn bộ nội dung và tài liệu sự kiện
-Sử dụng Tea-break phục vụ tại sự kiện
-Tài khoản dài hạn (12 tháng) đọc ấn phẩm Phát triển Xanh – Bloomberg Businessweek Việt Nam (Phiên bản in và E-magazine)
-Nhận các báo cáo đặc biệt có nội dung liên quan đến sự kiện
-Tham gia các hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện

Nhà tổ chức

Bloomberg Businessweek Vietnam

Bloomberg Businessweek Vietnam provides in-depth coverage of global and local economics, markets and finance, green industries, tech, innovation, lifestyle and design. A Beacon Asia Media property.

Liên hệ nhà tổ chức