Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH "TIẾP LỬA YÊU THƯƠNG"" 

TRẬN BÓNG TỪ THIỆN HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG  

Đơn vị tổ chức: VieON  

Đơn vị thực hiện: Vietfootball  

Đơn vị đồng hành: Tiki  

 

Phối hợp thực hiện: Sở VHTT TPHCM - Liên đoàn BĐ TP HCM  

Bảo trợ truyền thông: VieNetwork

Thời gian: 18h30 - ngày 11/11/2020  

Địa điểm: SVĐ Thống Nhất - TPHCM "

SƠ ĐỒ ĐỂ CHỌN VÉ

Thông tin vé

Vé tham dự (Zone A)

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Mỗi tài khoản chỉ được mua 1 vé

Vé tham dự (Zone B)

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Mỗi tài khoản chỉ được mua 1 vé

Vé tham dự (Zone C)

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Mỗi tài khoản chỉ được mua 1 vé

Vé tham dự (Zone D)

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Mỗi tài khoản chỉ được mua 1 vé

Nhà tổ chức

TIẾP LỬA YÊU THƯƠNG

TRẬN BÓNG ĐÁ TỪ THIỆN HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Liên hệ nhà tổ chức