Giới thiệu

TikTok Trends – Episode 1: #Unlock TikTok Key Metrics là chương trình do TikTok Việt Nam
tổ chức, nhằm chia sẻ thông tin về ngành tiếp thị nội dung video ngắn, đồng thời khơi nguồn
khả năng sáng tạo không giới hạn của các tài năng trong khu vực với TikTok.

Trong khuôn khổ chương trình, một loạt bài diễn thuyết cùng với các phiên thảo luận do đại
diện TikTok chủ trì sẽ mang đến thông tin giá trị về thế hệ Z - đối tượng khán giả được “săn
lùng” nhất hiện nay. Thông qua đó, các nhà sáng tạo cũng như chuyên gia quảng cáo có thể
tiến gần hơn đến mục tiêu tiếp cận thế hệ này thông qua TikTok, tận dụng sự lên ngôi của xu
hướng nội dung dạng video ngắn.

Các nội dung quan trọng trong sự kiện mang hứa hẹn sẽ mở ra những giải pháp truyền
thông hiệu quả để kết nối thương hiệu với cộng đồng 12 triệu người dùng tích cực sáng tạo
nội dung hàng tháng trên TikTok.

Diễn giả:
1. Ông Surayot Aimlaor (Head of Brand Marketing, Southeast Asia)
2. Ông Kan Bi (Head of Revenue Partnerships, Southeast Asia)
3. Bà Rita Kim (Creative and Content Operation Lead, Vietnam)

Nội dung chương trình:
13:00 - 14:00 | Đón khách (Trải nghiệm ứng dụng TikTok, Giao lưu)
14:00 - 14:30 | TikTok Trends tại khu vực Đông Nam Á - Ông Surayot Aimlaor (Head of
Brand Marketing, Southeast Asia)
14:30 - 14:50 | Thủ thuật xây dựng và phát triển kênh TikTok chuyên nghiệp – Bà Rita Kim
(Creative and Content Operation Lead, Vietnam)
15:00 - 15:30 | Nghỉ giữa giờ và dùng tiệc nhẹ
15:30 - 16:00 | Toạ đàm "Đưa TikTok vào kế hoạch phát triển thương hiệu"
16:00 - 16:30 | Giải mã TikTok, hướng đến thành công cho thuơng hiệu – Ông Kan Bi (Head
of Revenue Partnership, Southeast Asia)
16:30 - 16:45 | Rút thăm may mắn và kết thúc chương trình.
16:45 - 17:15 | Giao lưu cuối giờ

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập : www.tiktoktrends.vn

Thông tin vé

EB

499.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia sự kiện / Tiệc nhẹ

GA

999.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia sự kiện / Tiệc nhẹ

Nhà tổ chức

TikTok Việt Nam

Đơn vị tổ chức sự kiện

Liên hệ nhà tổ chức