Giới thiệu

Nằm trong kế hoạch hoạt động về đào tạo nâng cao kỹ năng thực tế cho sinh viên trong hệ thống chương trình Đào tạo từ xa – Đại học Kinh tế quốc dân, Trung tâm Đào tạo từ xa tổ chức chương trình Báo cáo chuyên đề thực tế cho sinh viên hệ từ xa với các chủ đề liên quan từ ý tưởng kinh doanh đến khởi nghiệp.
Đây là cơ hội cho các sinh viên và cựu sinh viên tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiền tệ, qua đó hiểu rõ hơn vấn đề mà nhiều người đang băn khoăn.
Liệu đây là cơ hội hay rủi ro khi đầu tư.
8h30, ngày 31/3/2018 Tại Đại học Kinh tế quốc dân. Cánh cửa tài chính sẽ được hé mở với Chủ đề 1: “Tiền điện tử – các khía cạnh pháp lý, tài chính và cảnh báo rủi ro”

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1.1. Đồng hành, định hướng sinh viên trong việc học tập, rèn luyện kỹ năng mềm; hỗ trợ sinh viên trang bị, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng phục vụ quá trình học tập, công tác Đoàn – Hội và khởi nghiệp;

1.2. Tạo môi trường và các điều kiện để sinh viên được học hỏi, nâng cáo kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc giao lưu trực tiếp với các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp;

1.3. Nâng cao kỹ năng quản lý lớp cho đội ngũ Cán bộ lớp của chương trình từ xa, phục vụ mục tiêu ổn định quy mô lớp;

1.4. Chia sẻ, kết nối ý tưởng kinh doanh cho sinh viên nhằm động viên tinh thần khởi nghiệp, gắn đào tạo với hoạt động thực tiễn.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

2.1. Đại biểu: Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trung tâm Đào tạo từ xa, Lãnh đạo Viện, khoa, phòng, giảng viên,chủ nhiệm các lớp, quản lý học tập và các đồng chí có giấy mời.

2.2. Sinh viên ĐTTX và các đối tượng khác có quan tâm: Thành viên ban tổ chức; Liên chi hội SV ĐTTX; CLB Khởi nghiệp ĐTTX, sinh viên, cựu sinh viên, các đối tượng quan tâm tới chương trình.

Thông tin vé

Vé tham dự Toạ Đàm: Tiền điện tử - Các khía cạnh pháp lý, tài chính và cảnh báo rủi ro

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Trung tâm Đào tạo từ xa - 0243. 6281188/ 096666 8886 (Tuấn)

Trung tâm Đào tạo từ xa

Liên hệ nhà tổ chức