Giới thiệu

Chuỗi LiveShow “Trăm Nhớ Ngàn Thương”
Kỷ niệm 70 năm âm nhạc Lam Phương

Thông tin vé

Vé VIP

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

*Khách hàng sẽ được liên hệ chọn chỗ trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt vé thành công
* Chi tiết các vị trí chỗ ngồi được bán tại Ticketbox
KT 1 ---> 6
GT 1 ---> 6
HT 1 ---> 6
IT 1 ---> 6
JT 1 ---> 6

Vé Xanh Lá

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

*Khách hàng sẽ được liên hệ chọn chỗ trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt vé thành công
* Chi tiết các vị trí chỗ ngồi được bán tại Ticketbox
Q 15 ---> 18
OP 1 ---> 13
OT 1 ---> 13

Vé Cam Đất

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

*Khách hàng sẽ được liên hệ chọn chỗ trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt vé thành công
* Chi tiết các vị trí chỗ ngồi được bán tại Ticketbox
UP 4 ---> 6
UT 1 ---> 6
W 1 ---> 21

Vé Tím

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

*Khách hàng sẽ được liên hệ chọn chỗ trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt vé thành công
* Chi tiết các vị trí chỗ ngồi được bán tại Ticketbox
IT 1 ---> 2
HT 1 ---> 5
GT 1 ---> 5
FT 1 ---> 4
ET 1 ---> 4
DT 1 ---> 4
CT 1 ---> 3
BT 1 ---> 3

Vé Hồng

700.000 VND
Vé ngừng bán online

*Khách hàng sẽ được liên hệ chọn chỗ trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt vé thành công
* Chi tiết các vị trí chỗ ngồi được bán tại Ticketbox
OT 8 ---> 18
F 1 ---> 19

Vé Nâu

500.000 VND
Vé ngừng bán online

*Khách hàng sẽ được liên hệ chọn chỗ trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt vé thành công
* Chi tiết các vị trí chỗ ngồi được bán tại Ticketbox
I 1 ---> 12
SP 1 ----> 18

Vé Xám

300.000 VND
Vé ngừng bán online

*Khách hàng sẽ được liên hệ chọn chỗ trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt vé thành công
* Chi tiết các vị trí chỗ ngồi được bán tại Ticketbox
N 1 ---> 24
O 1 ---> 6

Nhà tổ chức

Vạn Show

Đơn vị tổ chức sự kiện

Liên hệ nhà tổ chức