Giới thiệu

SHIZZLE ENT. x COLOR LAND x JAGERMEISTER PRESENT

 

🌳 𝗧𝗥𝗔𝗣 𝗥𝗢𝗢𝗠 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗥Ừ𝗡𝗚 🌳

✤ 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖 & 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜𝗡𝗚 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 ✤

♪ 𝗛𝗶𝗽𝗵𝗼𝗽 • 𝗧𝗿𝗮𝗽 • 𝗕𝗮𝘀𝘀 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 • 𝗧𝗲𝗰𝗵 ♪

𝟮 𝗗𝗮𝘆𝘀 𝟭 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁 - 𝟭𝟲.𝟬𝟭 & 𝟭𝟳.𝟬𝟭

Địa chỉ: Khu Du Lịch Sinh Thái Color Land

547 Tổ 2, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (cách Saigon 40km)

 

Featuring Special Guest DJs & Rappers:

✦ 𝗣𝗵𝗮𝘁 𝗕𝗲𝗮𝘁𝘇

✦ 𝗞𝗮𝗹𝘆𝘀𝘂𝘀

✦ 𝗦ó𝗰 𝗡â𝘂

✦ 𝗠𝗿.𝗧 𝗕𝗲𝗮𝘁𝗯𝗼𝘅𝗲𝗿

✦ 𝗦𝗮𝗶𝗴𝗼𝗻 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇

✦ 𝗟𝗮𝗱

✦ 𝗡𝗲𝘅𝘂𝘀 𝗠𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂𝘀

✦ 𝗖𝗵𝗶𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗻

✦ 𝗞𝗞𝗬

✦ 𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇

✦ 𝗠𝗶𝗼𝘂𝘀

✦ 𝗦𝗶𝗻𝗶

✦ 𝗣.𝗢.𝗪

✦ 𝗗'𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲

✦ 𝗦𝘂𝗴𝗮𝗿

✦ 𝗗𝗿𝗮𝘀𝘁𝗮

✦ 𝗛𝗶.𝗧

✦ 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗴 𝗘𝗺

✦ 𝗠𝗮𝗱𝗺𝗮

✦ 𝗤𝘂𝗶𝘇𝘇𝗹𝗲

✦ 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗮

✦ 𝗚𝗶𝗻𝘀𝗸

✦ 𝗘𝘆𝗲𝗱

✦ 𝗔𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗮𝘂𝘁𝘀

✦ 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆

✦ 𝗕𝗲𝗮𝘁𝗯𝗼𝘅𝗲𝗿 𝗦𝗶𝗹𝗮𝘀

✦ 𝗠𝗖 𝗛𝘆𝗽𝗲 𝗭𝗲𝗻𝘂𝘀

 

Our Partners:

✦ 𝗠𝘂𝘀𝗲 𝗜𝗻𝗰

✦ 𝗗𝗼𝘀𝗶𝗶𝗻

 

Các Hạng Vé:

 

𝟭/ 𝗔𝗧 𝗗𝗢𝗢𝗥 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗢𝗡: 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬đ/𝗰𝗼𝘂𝗽𝗼𝗻

- Tham gia đêm TRAP ROOM.

- Tham quan toàn bộ Khu Du Lịch Sinh Thái Color Land.

- Free 1 phần nước.

- Check-in lúc 14:00 chiều 16.01.

- Check-out lúc 04:00 sáng 17.01

 

𝟮/ 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗢𝗡: 𝟲𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬đ/𝗰𝗼𝘂𝗽𝗼𝗻

- Tham gia đêm TRAP ROOM.

- Tham quan toàn bộ Khu Du Lịch Sinh Thái Color Land.

- Check-in lúc 07:00 sáng 16.01.

- Được cung cấp lều để nghỉ ngơi và cắm trại qua đêm.

- Tối thiểu 4 Camping Coupon sẽ đổi được 1 lều.

- Free 4 phần nước.

- Check-out Chủ nhật 17.01.

 

𝟯/ 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗢𝗡: 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬đ/𝗰𝗼𝘂𝗽𝗼𝗻

- Tham gia đêm TRAP ROOM.

- Tham quan toàn bộ Khu Du Lịch Sinh Thái Color Land.

- Check-in lúc 07:00 sáng 16.01.

- Được cung cấp nhà gỗ để nghỉ ngơi và hưởng qua đêm.

- Tối thiểu 4 House Coupon sẽ đổi được 1 nhà gỗ.

- Free 4 phần nước.

- Check-out Chủ nhật 17.01.

 

𝚃𝚁𝙰𝙿 𝚁𝙾𝙾𝙼 © 𝟸𝟶𝟸𝟶 𝚂𝚑𝚒𝚣𝚣𝚕𝚎 𝙴𝚗𝚝.

Thông tin vé

AT DOOR COUPON

200.000 VND
Vé ngừng bán online

- Tham gia đêm TRAP ROOM.
- Tham quan toàn bộ Khu Du Lịch Sinh Thái Color Land.
- Free 1 phần nước.
- Check-in lúc 14:00 chiều 16.01.
- Check-out lúc 04:00 sáng 17.01

CAMPING COUPON

600.000 VND
Vé ngừng bán online

- Tham gia đêm TRAP ROOM.
- Tham quan toàn bộ Khu Du Lịch Sinh Thái Color Land.
- Check-in lúc 07:00 sáng 16.01.
- Được cung cấp lều để nghỉ ngơi và cắm trại qua đêm.
- Tối thiểu 4 Camping Coupon sẽ đổi được 1 lều.
- Free 4 phần nước.
- Check-out Chủ nhật 17.01.

HOUSE COUPON

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

- Tham gia đêm TRAP ROOM.
- Tham quan toàn bộ Khu Du Lịch Sinh Thái Color Land.
- Check-in lúc 07:00 sáng 16.01.
- Được cung cấp nhà gỗ để nghỉ ngơi và hưởng qua đêm.
- Tối thiểu 4 House Coupon sẽ đổi được 1 nhà gỗ.
- Free 4 phần nước.
- Check-out Chủ nhật 17.01.

Nhà tổ chức

SHIZZLE ENT.

Creating Culture

Liên hệ nhà tổ chức