Giới thiệu

Việt Nam đã tiến hành cải cách và đạt được những thành tựu giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội ấn tượng trong vài thập niên qua. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với các thách thức về bất bình đẳng gia tăng.

Trong khi đó, bối cảnh kinh tế toàn cầu dịch chuyển dần sang các mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm hơn khiến Việt Nam cần tính tới chất lượng và tính bao trùm của mô hình tăng trưởng và lực lượng lao động; trong đó tất cả người dân đều được hưởng lợi, và tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với môi trường bền vững.

Với kinh nghiệm toàn cầu và hiểu biết sâu sắc khi hoạt động tại Việt Nam từ năm 1955, Oxfam tại Việt Nam cùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã cụ thể hóa tầm nhìn dài hạn về một Việt Nam phát triển hài hòa, thịnh vượng, bền vững, bao trùm và bình đẳng thông qua mô hình phát triển với tên gọi Nền Kinh tế Nhân văn.

Để đưa ý tưởng Nền kinh tế Nhân văn đến gần hơn với công chúng và gợi mở các thảo luận xã hội, tổ chức Oxfam tại Việt Nam sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động bao gồm 10 mô hình lát cắt xã hội và tranh ảnh để tái hiện lại cuộc sống của người dân trong quan hệ với môi trường, và một thảo luận bàn tròn của các chuyên gia về viễn cảnh của Nền kinh tế Nhân văn tại Việt Nam.

Triển lãm mở cửa miễn phí, từ ngày 28/12/2021 đến 3/1/2022.

 

 

Thông tin vé

Mở cửa miễn phí

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Mở cửa miễn phí

Nhà tổ chức

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

Oxfam là một liên minh quốc tế, một phần của phong trào toàn cầu, vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. Oxfam có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 70 quốc gia, thông qua sự điều phối của Ban thư ký Oxfam Quốc tế.
Oxfam tại Việt Nam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác giữa công dân tích cực, chính quyền và khu vực tư nhân có trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam.

Liên hệ nhà tổ chức