Giới thiệu

{Vietnamese below}

 

Truth Corroded (Australia) Best Metal Band: South Australian Fowlers Music Awards - 2012, 2013 & 2014

Truth Corroded is one of the most respected bands in Australia touring with bands like Black Dahlia Murder, Suffocation, Fleshgod Apocalupse, At the Gates and some others besides touring Europe with Nile and Suffocation

Truth Corroded visit Vietnam for the first time on 2015 doing an amazing show for more than 150 metalheads that gather at Yoko Bar, Truth Corroded loved Vietnam and Vietnam loved Truth Corroded now they are coming again to Saigon to give a good doses of metal to all the metalheads in Vietnam.

 

 

 

 

Limited seat, please book tickets in advance!

 

_____________________

 

 

Truth Corroded (Úc) được xem là ban nhạc Metal hay nhất với Giải thưởng Fowlers Nam Úc - 2012, 2013 & 2014

Truth Corroded là một trong những ban nhạc được tôn sùng nhất tại Úc, từng tham gia tour diễn với các ban nhạc như Black Dahlia Murder, Suffocation, Fleshgod Apocalupse, At the Gates,... Ngoài ra, nhóm đã từng lưu diễn Châu Âu với Nile và Suffocation.

Truth Corroded thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2015 trong một chương trình tuyệt vời với sự hội tụ của hơn 150 metalheads tại Yoko Bar. Truth Corroded dường như có một mối lương duyên với Việt Nam. Họ chuẩn bị trở lại Sài Gòn để cống hiến những năng lượng Metal tuyệt vời nhất cho tất cả các tai nghe nhạc Metal ở Việt Nam.

 

Số lượng ghế ngồi có giới hạn. Vui lòng đặt vé trước!

 

Thông tin vé

Entrance ticket

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Combo 2 (Buy 1 get 1)

125.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

V Thrash

Vietnam has an underdeveloped yet enthusiastic heavy metal following.

It is the purpose of V Thrash Productions to develop the metal music scene by promoting quality international metal bands to come and play gigs in Saigon. We support thrash, death, grind, hard core, punk, alt-metal , prog metal but definitely not hair metal. Please leave your hairspray at home. If you want to see Bon Jovi look elsewhere. We want to see lots of circle pits in the music venues of Saigon.

Liên hệ nhà tổ chức