Giới thiệu

Tiếng Anh là ngôn ngữ hội nhập trong thế kỷ 21. Có hơn 100 quốc gia sử dụng tiếng Anh làm quốc ngữ. Trên 1,5 tỷ người học và sử dụng ngôn ngữ này. Những con số này cho thấy tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, có khả năng kết nối và hội nhập sâu rộng. Vậy…

  • Làm sao trẻ con học ngôn ngữ này một cách hiệu quả để tự tin giao tiếp và thành công trong kỷ nguyên này?
  • Phương pháp giúp trẻ tiếp thu tốt hơn là gì?
  • Bí quyết nào giúp trẻ có khả năng tự học và có một tư duy tích cực?

Học tiếng Anh là cả một quá trình cần có sự kiên nhẫn. Để giúp con học tiếng Anh hiệu quả hơn, chương trình “TỰ TIN GIAO TIẾP, NĂNG ĐỘNG ĐỂ THÀNH CÔNG VỚI TIẾNG ANH THẾ KỶ 21” sẽ “tiết lộ” với phụ huynh những cách thức khác nhau, để:

  • Giúp việc học tiếng Anh của con trở thành những giờ học thú vị.
  • Hướng đến phương pháp Đa Giác Quan (TPR) giúp trẻ linh hoạt, loại bỏ khả năng dịch nghĩa.
  • Hiểu được bản thân và vai trò quan trọng của trẻ trong thời kỳ hội nhập thế kỷ 21.
  • Tự tin, bản lĩnh để thành công.

Chi tiết hơn về nội dung của chương trình tại :

http://summeraklc.adamkhooeducation.com.vn/hoi-thao/tu-tin-nang-dong-thanh-cong-tieng-anh-the-ky-21

Thông tin vé

Free

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Adam Khoo Learning Centre Việt Nam

Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Anh - Kỹ Năng Sống Cho Trẻ

Liên hệ nhà tổ chức