Giới thiệu

*ENGLISH BELOW

Twogap BOEx Hackathon là một sự kiện đầy bất ngờ sắp diễn ra tại khu vực Quận 2 được tổ chức tại một địa điểm cực HOT hiện nay cho cộng đồng cryptocurrency có tên 'All in Station'. Đây là một sự kiện mới và đầy hứa hẹn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người quan tâm đến công việc lập trình viên và thông tin về crypto bonds, bitcoin. Ngoài ra, đây sẽ là một trong những nơi mà bạn sẽ có dịp biết đến một đội ngũ mới và thú vị trong ngành. Đó là Twogap - nhà tổ chức của sự kiện Twogap BOEx Blockchain Hackathon.

 

Lịch trình : 27/10 : Pre-hackathon event : Giới thiệu thể lệ của cuộc thi Giới thiệu về Twogap, cryptobonds, tọa đàm về blockchain , cryptocurrency với những chuyên gia hàng đầu Việt Nam, networking. Tổ chức thi tứ kết.

28/10 : Sự kiện chính 8 đội thi nhau tranh tài, lên ý tưởng , code. Tiến hành chấm điểm, trao giải. Bữa tiệc thân mật sau event. Networking.

Nội dung :

  - Về Cryptobonds. Bond ( Cryptobonds ) off exchange based on Twogap Platform.

Cơ cấu : Gồm 8 team

Đối tượng : Sinh viên, lập trình viên muốn tìm hiểu . nâng cao trình độ về Blockchain, cryptocurrency.

Thể lệ :

- Phần 1 (tứ kết) :  3 điểm

         + thuyết trình mô hình đưa trái phiếu(bond) và hàng hoá(goods) vào thế giới tiền điện tử(cryptocurrency) dùng blockchain , nêu ý tưởng , yêu cầu sáng tạo , hấp dẫn. Cho phép research các loại chain khác nhau. ( ethereum,..)

         + trình bày   : 15 phút

         + vấn đáp    : 5-10 phút

- Phần 2 (bán kết) : 3 điểm

       + tạo ra các screen-shot chi tiết luồng đi của sản phẩm  : 4 giờ

- phần 3 (chung kết) : 3 điểm

       + tạo ra sản phẩm demo : 8 giờ

-  Phần 4 ( chung khảo ) : Giám khảo chấm điểm ,

Twogap BOEx Hackathon is an upcoming event in the District 2 area held at an extremely HOT place for the cryptocurrency community called 'All in Station'. This is a new and promising event for everyone, especially those who are interested in programmers and information about crypto bonds, bitcoin. In addition, this will be one of the places where you will have the opportunity to know a new and exciting team in the industry. It's Twogap - the organizer of Twogap BOEx Blockchain Hackathon.

Schedule: October 27: Pre-hackathon event: Introduce contest rules About Twogap, cryptobonds, talk about blockchain, cryptocurrency with leading experts in Vietnam, networking. Organizing the quarterfinals.

October 28: The main event 8 teams compete, ideas, code. Marking and awarding. An intimate party after the event. Networking.

Content :

- About Cryptobonds. Bond (Cryptobonds) off exchange based on Twogap Platform.

Structure: Includes 8 teams

Object: Students, programmers want to find out. Improve the level of Blockchain, cryptocurrency.

Rules :

- Part 1 (Quarterfinals): 3 points

+ Presentation of bond and commodity models into the world of cryptocurrency using blockchain, if the idea, creative requirements, attractive. Allows to research different types of chain. (ethereum, ..)

+ Presentation: 15 minutes

+ Questions: 5-10 minutes

- Part 2 (semi-finals): 3 points

+ Produces screen-shot detail of product flow: 4 hours

- Part 3 (Final): 3 points

+ Create demo products: 8 hours

- Part 4 (final): Grading judges.

 

Thông tin vé

Vé khách mời tham gia (Audience Ticket)

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé dành cho khách mời đến dự Pre-hackathon day và khán giả hackathon day. (Tickets for Audience only)

Vé tham gia đăng ký hackathon ( Team competition Ticket)

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé tham gia đăng ký hackathon , phí tham gia hoàn toàn miễn phí tuy nhiên đăng ký sớm do chỉ chấp nhận 8 đội tham gia ( Team competition Ticket).

Nhà tổ chức

Twogap, VTC

Twogap is next-generation of Crypto – Cryptobond platform, focus mainly in Cryptobond market where its potential market size now is over $100 trillion. Twogap bring crypto investors the opportunity to acquire power and largest stop-loss product; creating the safest playground where “whales” cannot control the game.
Twogap has already funded and backed by Simon Cocking, Vladimir Nikitin, Phillip Nunn, Amarpreet Singh, Naviin Kapoor and Nikolay Shkilev – Top blockchain influencers.

Vietnam Multimedia Corporation (Vietnam Television Corporation (VTC) is a Vietnamese multimedia corporation, founded in February 1988 for the purpose of building television stations

Liên hệ nhà tổ chức