Giới thiệu

Recently, we've been receiving similar questions from a lot of people:
- What are UI and UX?
- How can I learn more about UI/UX Design?
- I’m a programmer/marketing manager/social media strategist and I want to know more about design. Where do I start?
- How do you know what is good design and bad design?
- What does it take to become a good designer?
- What are the career prospects for UI/UX designers in Vietnam?

Our speaker/instructor, Daniel Campbell, CEO of Codelink Vietnam, will answer all of these questions and more. 

Most designers are not unicorns that were born artistic. Designers are people who learned design.

Design is about solving problems. It’s a process of constantly finding problems and creating solutions for them. As most UX designers may tell you, there is no prescribed path to becoming a UX designer. 

Join this FREE UI/UX talk to learn how CoderSchool can help you kickstart your career in UX Design and connect with fellow UI/UX learners. 

The event will happen at CoderSchool's brand new campus at Ground floor 12 Tôn Đản, Ward 13 District 4, Ho Chi Minh city. 

VIETNAMESE BELOW:

Gần đây nhiều bạn có đặt câu hỏi:

UI/UX là gì?
Để bắt đầu làm việc với UI/UX như thế nào?
Mình làm lập trình/ quảng cáo/ mạng xã hội và muốn học về thiết kế, mình phải bắt đầu từ đâu?
Thế nào để đánh giá thiết kế tốt hay xấu?
Tiêu chuẩn của một nhà thiết kế giỏi?
Định hướng nghề nghiệp cho UI/UX ở Việt Nam ra sao?

Diễn giả Daniel Campbell, CEO của CodeLink Việt Nam, sẽ trả lời những câu hỏi trên và giới thiệu những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực UI/UX ở Việt Nam và cách thức xin việc. Thiết kế không phải một tài năng bẩm sinh, nhưng phải được đào tạo và rèn luyện. Thiết kế cốt yếu là giải quyết vấn đề. Nhà thiết kế giỏi luôn phải tìm kiếm vấn đề và tìm cách khắc phục hợp lí nhất. Mời bạn đến tham dự buổi TechTalk để tìm hiểu thêm về khóa học UI/UX của CoderSchool

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

A Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức