Giới thiệu

Người tham dự sẽ được chia sẻ: 

* 6 thách thức cản trở việc gia tăng Doanh Số, Lợi Nhuận & Cách các tập đoàn Đa Quốc Gia vượt qua để thu hút khách hàng, khách hàng quay lại, mua nhiều thêm và giới thiệu họ với người khác

* Bí quyết Nâng Tầm Dịch Vụ mà không tốn nhiều chi phí (cơ hội được trải nghiệm cách Tư Duy Uplifting Service ngay tại hội trường)

* Làm thế nào để khách hàng quay lại, tiếp tục sử dụng Sản Phẩm / Dịch Vụ  của công ty trong bối cảnh công nghệ 4.0

* Làm thế nào để vận hành đội ngũ nhân sự trong giai đoạn M&A (mua bán sát nhập), tái cấu trúc, thay đổi nhân sự quản lý để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho công ty

Thông tin vé

Early Bird

649.000 VND
Vé ngừng bán online

Diễn giả:
1) Hà Trang - HR Director Pepsico Foods
2) Phap Trinh - đối tác triển khai độc quyền Up Your Service tại Việt Nam
Nguyên Retail Channel Manager - Apple Singapore

Vé Tham Dự

769.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Nâng Tầm Dịch Vụ PLC

Đối tác triển khai độc quyền chương trình Up! Your Service tại Việt Nam
www.UpYourService.vn

Liên hệ nhà tổ chức