Giới thiệu

VÁ LỖ HỔNG DOANH NGHIỆP

GIẢNG VIÊN: DAVID NGUYỄN HUYỀN LINH
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp

Tốt nghiệp PhD ngành Internal Control System (ICS) tại Đại học Kingston University, London, Anh Quốc
Sáng lập Công ty ICSPro JSC
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA:
Việt Nam: Tan Hiep Phat, Tan Thanh Container, Trung Nguyen, ICI Paint…
Nước ngoài: Coke, A R Polymers PVC in India, Abdullah Tannery Pvt Ltd in India, Aastra Telecom Middle East in UAE, Fanar Solutions FZ-LLC in UAE, Bogatyr Access Komir, coal mining in Kazakhstan, HMP, TC, BT…

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Hoạch định chiến lược:
Đường về nhà hằng ngày đi quen trên một con đường. Nay với các công cụ hoạch định chiến lược, sẽ giúp ta phát hiện ra thêm những con đường tắt về nhà mà lâu nay ta không biết. Công cụ đánh giá và lựa chọn chiến lược sẽ giúp ta chọn lựa được con đường phù hợp nhất để về nhà mình ngoài con đường ta đi quen thuộc hàng ngày mà con đường quá dài.

Triển khai thực hiện chiến lược qua mô hình Value-chain BSC:
Điều hành vận hành công ty giống như điều hành một đất nước đang có chiến tranh, phải có Tướng Tư lệnh chiến trường và Tướng Tư lệnh hậu phương. Tướng Tư lệnh chiến trường đánh giá thị trường có bao nhiêu quân địch, tiềm lực địch…để lên kế hoạch tác chiến và báo về Tướng Tư lệnh hậu phương chuẩn bị quân nhu, yếu phẩm để phục vụ chiến trường chiến thắng quân địch. Chiến trường là Thị Trường!

Strategy Implementation Follow-up:
Theo dõi tình hình triển khai thực hiện chiến lược theo nguyên tắc Sales and Delivery Pipeline Follow-Up để bảo đảm mục tiêu doanh thu - chi phí - lợi nhuận.

Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động hiệu quả qua SIPOC-RACM:
Xây dựng hệ thống quy trình theo chuẩn SIPOC-RACM bằng công cụ MS Visio để bảo đảm tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ được khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài hài lòng.

Xây dựng Bộ Tự Điển Năng Lực để trả lương xứng đáng - công bằng theo nguyên tắc WIN-WIN:
Bộ Tự Điển năng lực KEEFIAS gồm Kiến Thức - Kinh Nghiệm -Học Thức - Sự Linh Hoạt - Sự Tương Tác - Thái Độ và Kỹ Năng để sàng lọc sắp xếp con người phù hợp để khai thác hiệu quả năng lực từng cá nhân đóng góp vào sự thành công chung của công ty.

Xây dựng KPI theo nguyên tắc Nhân Quả:
KPI là yếu tố giúp theo dõi từng kết quả của từng cá nhân, phòng ban và toàn công ty để dẫn đến kết quả doanh thu, chi phí và lợi nhuận như mong muốn.

Xây dựng hệ thống trả lương 3P:
Cả 3 yếu tố Giá Trị - Năng Lực - Hiệu quả công việc là 3P

Xây dựng hệ thống Kế toán tài chính vững mạnh thông Cash GPS:
Hệ thống kế toán là cái phễu để hứng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh về cuối kỳ, thể hiện qua công cụ định vị dòng tiền (cash GPS) và người điều hành sẽ đo lường được hiệu quả hay không mà đuều chỉnh kịp thời để bảo đãm kết quả doanh thu-chi phí và lợi nhuận theo kế hoạch.

ERP: Tất cả hoạt động tích hợp vào ERP gọi là FMP Software.

Thông tin vé

VÁ LỖ HỔNG DOANH NGHIỆP (Mua trước 31/07/2019)

9.590.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm giá 20%

VÁ LỖ HỔNG DOANH NGHIỆP (Mua trước 10/08/2019)

10.790.000 VND
Vé ngừng bán online

Giảm giá 10%

VÁ LỖ HỔNG DOANH NGHIỆP

11.990.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

NGƯỜI PHỤC VỤ

NGƯỜI PHỤC VỤ sẽ mang kiến thức đến phục vụ khách hàng!

Liên hệ nhà tổ chức