Giới thiệu

Valenciso Rioja Wine Dinner 5-course Dinner + Rare Wines

(Limited seatings)

 

Date:     Wednesday, 25th November 2020

Time:     From 18:30

Price:     VND 2,200,000++

 

Secure your spot with a 500k deposit.

 

Join us on 25th November for a 𝒓𝒂𝒓𝒆 chance to try some of the best wines from Rioja carefully produced by Luis Valentin and Carmen Enciso, Rioja natives with extensive careers in the making and producing of fine Rioja wines. Valenciso's objective is to produce a flagship wine combining the best characteristics of both traditional and modern Rioja, released exclusively as Reserva.

 

All the wines for this exclusive dinner have scored high with some of the most famous wine critics.

𝐓𝐀 – Tim Atkin  𝐉𝐒 – James Suckling  𝐑𝐏 – Robert Parker 𝐖𝐀 – Wine Advocate

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗕𝗮𝗿𝗿𝗲𝗹 𝗙𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱' "𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗲𝘆𝗮𝗿𝗱” 𝟮𝟬𝟭𝟴 𝗩𝗶𝘂𝗿𝗮 & 𝗚𝗮𝗿𝗻𝗮𝗰𝗵𝗮 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 

𝟵𝟰𝗽𝘁𝘀 𝗧𝗔

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼𝗟𝗮𝗱𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗺𝗮 "𝗛𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗶𝗰𝗸𝗲𝗱𝗗𝗢𝗖 𝟮𝟬𝟭𝟯 - "𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝗩𝗲𝗴𝗮𝗻𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 

𝟵𝟮𝗽𝘁𝘀 𝗝𝗦

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝗗𝗢𝗖 𝟮𝟬𝟭2 "𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗲𝘆𝗮𝗿𝗱𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 

𝟵𝟮𝗽𝘁𝘀 𝗝𝗦 𝟵𝟲𝗽𝘁𝘀 𝗧𝗔

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼 "𝟭𝟬 𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝗗𝗢𝗖 𝟮𝟬𝟬𝟴 "𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗲𝘆𝗮𝗿𝗱𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 

𝟵𝟰𝗽𝘁𝘀 𝗪𝗔 𝟵𝟯𝗽𝘁𝘀 𝗥𝗣 𝟵𝟰𝗽𝘁𝘀 𝗧𝗔

_________

 

Valenciso Rioja Wine Dinner 5-course Dinner + Rare Wines

TAPAS

Iberico Ham Croquette & Baby Squid – Aioli – Bravas 

Luna de Murviedro Sparkling Sauvignon Blanc

 

SOUP

King Prawn Soup

Cook With Carrot, Onion, Prawn Head

Valenciso White' Barrel Fermented' "Sustainable Vineyard” 2018 Viura & Garnacha Blanco

 

STARTER

Porcini Ravioli

Served With Creamy Parmesan Sauce, Truffle Oil

Valenciso, Laderas de Cabama "Hand Picked" DOC 2013 - "Certified Vegan" Tempranillo

 

MAIN COURSE

New Zealand Lamb Chop

Grilled New Zealand Lamb Chop in Mediterranean Herb, Served With Dauphinoise Potatoes, Broccoli Pure, Carrot Pure & Red Wine Sauce

Valenciso Reserva DOC 2012 "Sustainable Vineyard" Tempranillo

 

DESSERT

Marou Chocolate Ganache Served With Passion Fruit & Yogurt

Valenciso "10 anos despues" DOC 2008 "Sustainable Vineyard" Tempranillo

𝑺𝑯𝑹𝑰 - 𝑴𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕.

 

𝐒𝐡𝐫𝐢 🏺 Restaurant & Lounge

23 Flr., Rooftop Centec Tower

72-74 Nguyen Thi Minh Khai, HCMC

 

 

Bữa tiệc rượu Valenciso Rioja 5 món + các loại rượu vang quý hiếm

(xin lưu ý chỗ ngồi có hạn)

 

Ngày: Thứ tư, ngày 25 tháng 11, 2020

Thời gian: Từ 18:30

Giá vé: VND 2,200,000++

 

Vui lòng đặt cọc VND500,000 để giữ chỗ trước.

 

Vào ngày 25/11 tới, hãy tham gia cùng chúng tôi với cơ hội có một không hai này để được thưởng thức những dòng rượu tốt nhất của Rioja, được chăm chút bởi Luis Valentin và Carmen Enciso - người Rioja bản xứ với nhiều kinh nghiệm trong sản xuất rượu vang nơi đây. Mục tiêu của Valenciso là tạo nên loại vang hàng đầu, kết hợp những đặc tính bậc nhất của Rioja truyền thống và hiện đại, được giới thiệu độc quyền dưới cái tên Reserva.

 

Toàn bộ rượu vang trong buổi tối đặc biệt này đều được các nhà phê bình rượu nổi tiếng đánh giá cao.

𝐓𝐀 – Tim Atkin  𝐉𝐒 – James Suckling  𝐑𝐏 – Robert Parker 𝐖𝐀 – Wine Advocate

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗕𝗮𝗿𝗿𝗲𝗹 𝗙𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱' "𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗲𝘆𝗮𝗿𝗱” 𝟮𝟬𝟭𝟴 𝗩𝗶𝘂𝗿𝗮 & 𝗚𝗮𝗿𝗻𝗮𝗰𝗵𝗮 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 

𝟵𝟰𝗽𝘁𝘀 𝗧𝗔

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼𝗟𝗮𝗱𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗺𝗮 "𝗛𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗶𝗰𝗸𝗲𝗱𝗗𝗢𝗖 𝟮𝟬𝟭𝟯 - "𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝗩𝗲𝗴𝗮𝗻𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 

𝟵𝟮𝗽𝘁𝘀 𝗝𝗦

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝗗𝗢𝗖 𝟮𝟬𝟭2 "𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗲𝘆𝗮𝗿𝗱𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 

𝟵𝟮𝗽𝘁𝘀 𝗝𝗦 𝟵𝟲𝗽𝘁𝘀 𝗧𝗔

 

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝘀𝗼 "𝟭𝟬 𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝗗𝗢𝗖 𝟮𝟬𝟬𝟴 "𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗲𝘆𝗮𝗿𝗱𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼 

𝟵𝟰𝗽𝘁𝘀 𝗪𝗔 𝟵𝟯𝗽𝘁𝘀 𝗥𝗣 𝟵𝟰𝗽𝘁𝘀 𝗧𝗔

_________

 

Bữa tiệc rượu Valenciso Rioja 5 món + các loại rượu vang quý hiếm

TAPAS

Iberico và Mực sữa chiên giòn – Aiolil – Khoai tây chiên sốt cay

Vang sủi Luna de Murviedro Sparkling Sauvignon Blanc

 

Súp tôm càng 

Nấu cùng cà rốt, hành tây

Vang trắng Valenciso White' Barrel Fermented' "Sustainable Vineyard” 2018 Viura & Garnacha Blanco

 

MÓN KHAI VỊ

Ravioli với nấm Porcini

Dùng kèm sốt kem Parmesan và dầu Truffle

Vang đỏ Valenciso, Laderas de Cabama "Hand Picked" DOC 2013 - "Certified Vegan" Tempranillo

 

MÓN CHÍNH

Sườn cừu New Zealand 

Nướng với thảo mộc Địa Trung Hải

Dùng kèm với khoai tây Dauphinoise, sốt súp lơ xanh, cà rốt và rượu vang đỏ. 

Vang đỏ Valenciso Reserva DOC 2010 "Sustainable Vineyard" Tempranillo

Vang đỏ Valenciso "10 anos despues" DOC 2008 "Sustainable Vineyard" Tempranillo

 

TRÁNG MIỆNG

Socola Marou Kết hợp với chanh dây & sữa chua

Valenciso "10 anos despues" DOC 2008 "Sustainable Vineyard" Tempranillo

_________

𝑺𝑯𝑹𝑰 - 𝑴𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕.

 

Thông tin vé

Valenciso Rioja Wine Dinner (5-course Dinner + Rare Wines)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

To secure your spot for this fantastic opportunity we only ask for a deposit of 500,000VND which is refunded on the evening of Michelin Star Dinner

Để đảm bảo chỗ của bạn được giữ cho bữa tối tuyệt vời này, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đặt cọc 500.000 đồng, số tiền này sẽ được hoàn lại vào buổi tối tại nhà hàng.

Nhà tổ chức

Shri Restaurant & Lounge

Shri is located on the rooftop of Centec Tower on Nguyen Thi Minh Khai, the perfect place to capture the beautiful view of Saigon. Sitting atop the 23rd floor, we are the highest open-air fine-dining restaurant in HCMC overlooking the Saigon skyline. We pride ourselves in having served our wonderful guests good food, delicious drinks, cool music and culture for the past 10 years. Our curated menu consists of high-quality Mediterranean and local cuisine, fresh succulent seafood and delectable tapas using both imported and locally sourced ingredients.

Liên hệ nhà tổ chức