Giới thiệu

Chương trình BSNEU Prom 2021 là sự kiện dạ hội được tổ chức thường niên của Viện Quản trị Kinh doanh nhằm tri ân sinh viên cuối cấp. Đồng thời, đây cũng là dịp lưu giữ kỉ niệm và gắn kết tình cảm giữa các thế hệ sinh viên BSNEU

Thông tin vé

VÉ THƯỜNG

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Ban Tổ chức Sự kiện SEED

SEED là viết tắt của Student of EBBA/EBDB's Event Department, ban sự kiện chuyên hỗ trợ và tổ chức các hoạt động trực thuộc Liên Chi Đoàn Viện Quản trị Kinh doanh.
Chúng mình là một ban ngành có tổ chức chặt chẽ, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy những sự kiện quan trọng của Viện mình, đồng thời phát triển kỹ năng tổ chức sự kiện, truyền thông, giao tiếp và làm việc nhóm giữa các sinh viên BSNEU

Liên hệ nhà tổ chức