Giới thiệu

VietAI Techtalk 05: Speech Recognition from Research to Practice

Mr. Xavier Anguera

CTO - Co.Founder ELSA

Thông tin vé

Techtalk 5

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

VietAI

Tổ chức phi lợi nhuận Trí tuệ Nhân tạo Việt

Liên hệ nhà tổ chức