Giới thiệu

Vietnam International Fashion Week 2017 - HCM

Thông tin vé

DAY PASS 26/04

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Access all show in 1 day – except opening and closing day

DAY PASS 27/04

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Access all show in 1 day – except opening and closing day

Nhà tổ chức

Multimedia JSC

.

Liên hệ nhà tổ chức