Giới thiệu

Vietnam International Fashion Week 2017

Thông tin vé

OPENING DAY PASS 25/04

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Opening day are open for sale – Only 2 last row

Nhà tổ chức

Multimedia JSC

.

Liên hệ nhà tổ chức