Giới thiệu

 

Thông tin vé

Vé mời tham gia Triển lãm Quốc tế Nguồn Cung ứng Sản phẩm Tiêu dùng Cao cấp tại Việt Nam

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Coex Representative Office in Vietnam

Coex tổ chức “Triển lãm Quốc tế Nguồn Cung ứng Sản phẩm cao cấp 2018” tại Việt Nam 2018 (VIPREMIUM 2018) - Từ ngày 31/5 - 3/6 /2018 tại nhà triển lãm A1 của SECC. Xin lưu ý, nhà Triển lãm A2 sẽ có chương trình triển lãm đồng tổ chức là: Triển lãm Sản phẩm Dịch vụ dành cho Mẹ bầu Mẹ và Trẻ em

Liên hệ nhà tổ chức