Giới thiệu

[English Below]

Thông tin:

Vietnam Kizuna Ekiden 2019: Chạy vì An toàn giao thông tại Hà Nội

Tiếp theo giải lần thứ 1 được tổ chức vào năm 2018 nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 trở lại với mục tiêu thể hiện tinh thần kết nối 2 nước. Các vận động viên sẽ tiếp tục truyền cho nhau Tasuki (dải tiếp sức) như một biểu tượng cho sự tình hữu nghị thân thiện giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thúc đẩy giao lưu giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản, không phân biệt là cá nhân hay doanh nghiệp.

Ngoài ra, từ năm 2016, Bộ Công An và Báo Mainichi phối hợp triển khai Chương trình Doraemon với An toàn giao thông, trong đó có phát động Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu về an toàn giao thông. Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu về an toàn giao thông đã nhận được hơn 100.000 tác phẩm, từ đó lựa chọn tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao ý thức về an toàn giao thông tại Việt Nam.

Thời gian

Ngày 17 tháng 11 năm 2019 (chủ nhật), bắt đầu xuất phát 7:30

※7:00 Lễ khai mạc

Cung đường

Xuất phát từ khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, 1 lượt 2 vòng hồ Hoàn Kiếm, tổng cộng 4 lượt chạy với tổng cự ly chạy là 14km.

Cự ly

4 lượt chạy với tổng cự ly là 14km

Lượt 1: 3,5km, lượt 2: 3,5km, lượt 3: 3,5km, lượt 4: 3,5km

Cơ cấu nhóm chạy

I. Nhóm Kizuna (tối đa 200 đội)

1) Mỗi đội có 4 người

2) Mỗi đội chạy phải có ít nhất 1 người Việt Nam, và 1 người Nhật Bản.

* Đặc biệt trong nhóm Kizuna sẽ có: Nhóm cảnh sát Việt Nhật (13 đội) là nhóm kết hợp lực lượng cảnh sát, công an của hai nước.

II. Nhóm Ekiden (tối đa 200 đội)
1) Mỗi đội có 4 người
2) Không phân biệt quốc tịch

Điều kiện tham gia
- Người tham dự (Vận động viên) phải có khả năng hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định của BTC
- Tất cả các vận động viên (VĐV) tham gia phải trên 13 tuổi, với các VĐV dưới 18 tuổi tính trong năm diễn ra giải đua đều phải có sự xác nhận của người bảo trợ hoặc cha mẹ. Người bảo trợ hoặc cha mẹ phải ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi diễn ra cuộc đua. Ban tổ chức có quyền từ chối quyền thi đấu đối với các vận động viên chưa hoàn thành đơn xác nhận có chữ ký của người bảo trợ hoặc cha/mẹ.
- Mỗi VĐV phải ký tên vào giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi tham gia, đây là 1 phần của quy trình đăng ký

Thể lệ

1) Mỗi lượt chạy chỉ có 01 thành viên của đội được chạy trong đường đua. Các thành viên trong đội không được chạy cùng nhau, ngoại trừ lúc trao tasuki.

2) Phải sử dụng “Tasuki” do BTC chuẩn bị và cung cấp

3) Người tham gia phải đeo thẻ số (BIB) và sử dụng thẻ số do BTC cung cấp. BIB phải đeo trước ngực hoặc bụng và đúng thứ tự đã đăng ký. 

4) Đăng ký thứ tự chạy trong nhóm trên Website theo mẫu quy định. 

5) Đội chạy vượt quá thời gian quy định của giải kể từ lúc xuất phát (thời gian giới hạn với nội dung Kizuna Ekiden là 2h30 phút) sẽ được tính là không hoàn thành và đội, các thành viên của đội sẽ không được xếp hạng thành tích.

6) Trừ trường hợp khẩn cấp, những trường hợp sau, các nhóm sẽ bị loại ngay từ đầu hoặc bị truất quyền tiếp tục thi đấu và không công nhận thành tích cá nhân hay thành tích cả đội:

- Chạy ra ngoài cung đường được chỉ định, chạy tắt

- Nhận bất kì sự trợ giúp hay tiếp sức từ người/phương tiện khác

- Hành vi cố ý/vô ý gây trở ngại cho nhóm khác.

- Hành vi làm mất đi tính công bằng của cuộc thi, hành vi có thể gây nguy hiểm, hành vi tuyên truyền sai sự thật về cuộc thi, hành vi vi phạm pháp luật

- Đến muộn sau giờ xuất phát

- Không có mặt ở khu vực đổi tasuki khi tới lượt chạy của mình 

- Chạy sai lượt chạy quy định

- Điền sai thông tin cá nhân khi đăng ký

- Xả rác không đúng nơi quy định 

- Nude hoặc bán nude tại bất kì thời điểm nào của sự kiện

- Làm mất, làm hỏng dải tasuki, trao tasuki ngoài khu vực quy định. Đeo tasuki không đúng quy định (vo, cầm tay…)

- Không đeo BIB khi chạy hoặc đeo sai quy định

Giải thưởng (dự kiến)

I. Nhóm Kizuna: Tổng cộng có 3 giải:

Giải nhất: Cúp vô định, huy chương, quà của nhà tài trợ

Giải nhì đến giải ba: Huy chương, quà của nhà tài trợ

II. Nhóm Ekiden: Tổng cộng có 3 giải:

Giải nhất: Cúp vô định, huy chương, quà của nhà tài trợ

Giải nhì đến giải 3: Huy chương, quà của nhà tài trợ

III. Các giải phụ:

- Đối với cả 2 nhóm: giải trang phục độc đáo hoặc đội tham gia với ý tưởng độc đáo.

- Giải nhất dành cho đội nữ có thành tích tốt nhất (chung cho cả 2 nhóm) (Wonder Women Award)

- Giải cho doanh nghiệp có đội cổ vũ nhiệt tình nhất.

- Nhóm Cảnh sát: 1 giải nhất (Cúp, huy chương, quà của nhà tài trợ)

Lưu ý đối với các thông tin cá nhân:

  1. Đơn vị tổ chức và đồng tổ chức phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân được cung cấp chỉ được sử dụng để thẩm định tư cách tham gia, xây dựng chương trình, công bố kết quả và cần thiết để phục vụ cho việc triển khai cuộc thi trên Website của Cuộc thi. Ngoài ra có thể công bố trên TV, báo đài, Internet trong trường hợp cần thiết.

  2. Cuộc thi được phát hình trên TV và Internet

  3. Hình ảnh, bài báo, kỷ lục cá nhân của cuộc thi có thể được Đơn vị tổ chức, đơn vị đồng tổ chức và bên thứ 3 được Đơn vị tổ chức/đồng tổ chức cho phép sử dụng làm tư liệu quảng bá trên Poster, giới thiệu Chương trình, trên TV, báo đài, tạp chí, Internet với mục đích để thực hiện và quảng bá cho Cuộc thi.

Khác

  1. BTC mua bảo hiểm cho người tham gia trong thời gian diễn ra cuộc thi. BTC sẽ thực hiện các biện pháp sơ cứu trong thời gian diễn ra cuộc thi. Không chịu trách nhiệm đối với thương tật sau đó.

  2. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của Cuộc thi khi chưa được sự đồng ý của Đơn vị tổ chức/đồng tổ chức (bao gồm cả việc phát hình ảnh/ảnh trên Internet)

Size áo

---------

Information:

Vietnam Kizuna Ekiden 2019: Run for Traffic Safety

Following the first event held in 2018 to celebrate the 45th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and Japan, Vietnam Kizuna Ekiden 2019 returns with the goal of showing the spirit of cooperation between the two countries. In the race, each runner on a team runs the distance from one station to the next, and then hands off a cloth sash (as a symbol of friendship between Vietnam and Japan) to the next team member within a designated time. This event is expected to promote exchanges between Vietnam and Japan, be it for individuals or businesses.

In addition, since 2016, the Ministry of Public Security and Mainichi Newspaper have coordinated to promote the Doraemon Program for Traffic Safety, including the launch of the Slogans Competition on traffic safety. The contest of creating slogans for traffic safety has received more than 100,000 contributions, from which a selection of excellent laureates will be picked to help raise awareness of traffic safety in Vietnam.

Group categories:

I. Kizuna group (maximum 200 teams)

1) Each team has 4 members

2) Each team must have at least 1 Vietnamese runner and 1 Japanese runner.

* There will be special groups in this category called Vietnam Japan Police Group (13 teams), gathering police forces of the two countries.

II. Ekiden group (maximum 200 teams)

1) Each team has 4 members

2) Regardless of nationality

Time:

November 17, 2019 (Sunday), starting at 7.30am

※ 7.00am: Opening ceremony

Route:

Starting from Ly Thai To Flower Garden area, each team of 4 members has to run around Hoan Kiem lake, following the route arranged by the Organization Commitee.

* Running order:

1st Turn: 2 rounds of Hoan Kiem lake (3.4km)

2nd Turn: 2 rounds of Hoan Kiem lake (3.4km)

3rd Turn: 2 rounds of Hoan Kiem lake (3.4km)

4th Turn: 2 rounds of Hoan Kiem lake (3.4km)

Conditions of participation:
- Participants must be able to complete the track within the fixed time of the Organization Committee.
- Athletes aged 13 and older are eligible to participate. Runners who do not reach 18 years of age during the year of the race must be certified by their sponsor or parent. The sponsor or parent must sign a waiver before the race takes place. The organizers have the right to refuse runners who have not completed the confirmation form signed by their sponsor or parent.
- Each participant must sign a waiver before joining the race, which is part of the registration process.

REGULATIONS:
1. At each round, only 1 member of the team can run. It's forbidden that 2 members of a team run together outside of the tasuki transition area.
2. Athletes must imperatively use the "Tasuki" provided by the Organization Committee.
3. Participants must wear a BIB provided by The Organization Committee. The bib must be worn in front of the chest or abdomen and in the correct order of registration.
4. Each team has to register the order of each member following the form of the organization Committee.
5. The whole team will be ranked as “Disqualified” if it exceeds the cut-off time after departure (a total of 2 hours 30 minutes)
6. Except in emergency cases, the whole team will be ranked as "Did not start" or “Disqualified” and not recognized their result if any member of the team violates the competition rules:
- Does not run enough rounds in accordance with regulations of The Organization Committee.
- Runs outside of the designated gates or takes a short-cut.
- Gets any support from other people.
- Interferes with another team through intentional or unintentional behavior.
- Acts in any way that causes losing the fairness of the race, spreads false information about the event or violate national law.
- Arrives late after the departure time.
- Hands off the Tasuki outside the tasuki transmission area.
- Carries the Tasuki by a wrong way (holds in hand or crumples it)
- Does not run in the correct order of registration.
- Provides wrong personal information when registering
- Throws garbage at unprescribed places
- Is nude or semi-nude at any time of the event
- Loses or damages tasuki sash
- Does not wear BIB while running, or wears the wrong one.
REWARDS:
I. Kizuna Category: 3 prizes
  First place: trophy, medals and gifts from sponsors
  Second and Third place: Medals and gifts from sponsors
II. Ekiden Category: 3 prizes
  First place: trophy, medals and gifts from sponsors
  Second and Third place: Medals and gifts from sponsors
III. Additional prizes:
- For both categories: Unique costume or team participating with unique ideas.
- First prize for the female team with the best performance (for both groups) (Wonder Women Award)
- Prize for the most enthusiastic cheer team.
- Police team: 1 first prize (trophy, medals, gifts of sponsor)
* Note for personal information:
1. Organizers and co-organizers must comply with legal provisions related to the privacy of personal information. The provided personal information is only used to evaluate the eligibility, build the program, publish the results and is necessary to implement the event website. Personal information can be published on TV, radio, Internet in case of need.
2. The event is broadcast on TV and the Internet
3. Images, articles, personal records of the event may be used by the organizer, the co-organizer and the 3rd party (who has organizer's agreement) as promotional materials on Poster, TV, newspapers, magazines, Internet with the purpose to implement and promote the Event.
*Other:
1. All participants joining the event will automatically get insurance. The organization committee will implement first aid measures during the event but take no responsibilty for subsequent injuries.
2. The use of images of the event is strictly prohibited without the consent of the Organizer / co-organizer (including the distribution of images / photos on the Internet)

 

Thông tin vé

Nhóm Kizuna

625.000 VND
Vé ngừng bán online

1) Mỗi đội có 4 người / Each team has 4 members
2) Mỗi đội chạy phải có ít nhất 1 người Việt Nam, và 1 người Nhật Bản / Each team must have at least 1 Vietnamese runner and 1 Japanese runner.
* Đặc biệt trong nhóm Kizuna sẽ có: Nhóm cảnh sát Việt Nhật (13 đội) là nhóm kết hợp lực lượng cảnh sát, công an của hai nước / There will be special groups in this category called Vietnam Japan Police Group (13 teams), gathering police forces of the two countries.

Nhóm Ekiden

625.000 VND
Vé ngừng bán online

1) Mỗi đội có 4 người / Each team has 4 members
2) Không phân biệt quốc tịch / Regardless of nationality

Nhà tổ chức

Race Jungle

Race Jungle

Liên hệ nhà tổ chức