Giới thiệu

 VIETNAM MUSIC WEEK 2023

Hội thảo và biểu diễn âm nhạc: Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 | Vietnam Music Week 2023 (VMW 2023) chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Chương trình được tổ chức bởi Vietnam Music Industry Network (VMIN) bằng hình thức chuỗi hội thảo kinh doanh âm nhạc và biểu diễn âm nhạc diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 20 - 24/11/2023 tại Nhà Hát VOH Music One (Thành Phố Hồ Chí Minh).

VMW 2023 với chủ đề Kinh doanh âm nhạc dành cho người yêu âm nhạc, sẽ là nơi tình yêu dành cho âm nhạc và tư duy kinh doanh hoà làm một. Tuần lễ Âm nhạc Việt Nam 2023 hy vọng sẽ kết nối những người đang hoặc sẽ làm việc trong ngành kinh doanh âm nhạc và các chuyên gia trong ngành.

VMIN - Vietnam Music Industry Network cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành từ các đối tác dành cho chương trình Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam - Vietnam Music Week 2023. Xin trân trọng cảm ơn:
- Đơn vị đồng hành: Believe Vietnam và Yamaha Music School.
- Đối tác âm nhạc: JB Music Team và MCMA 
- Đối tác dịch vụ địa điểm: Nhà hát VOH Music One, W Business Center - NAI Việt Nam.
- Đối tác phân phối vé: Ticketbox 
- Đối tác hội thảo: Believe Vietnam, C Mazor, Double U, Hanoi Rock City, JB Music Team, Lava Digital Group, MCM Academy, Pencil Group, ST. 319 Entertainment, The First Management, TRUM Agency, Universal Music Vietnam, Vietfest, Warner Chappell Music Vietnam, YouTube, Kai Đinh
- Đối tác truyền thông: Soundaholic, VietQ Media, Brandsketer Việt Nam, DAO Music Entertainment, TRUM Agency, và Saigoneer
- Đối tác ghi hình: SM Production, 
- Đối tác hình ảnh: AVAS
- Đối tác sản xuất hậu kì: Overline Studio, DZS
- Đối tác dịch vụ ăn uống: Cook4Creatives, Jumpo Kebab, và Lady Kombucha

 

Thông tin vé

STUDENT

1.900.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong năm ngày từ 20/11/2023 đến hết 24/11/2023.
- Khu vực ngồi: Standard

*Khách mua giá vé Học Sinh Sinh Viên sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ học sinh sinh viên khi tham dự chương trình, và thông tin khách hàng mua vé phải trùng khớp với thông tin trên thẻ học sinh sinh viên bao gồm tên họ, năm sinh, và tên trường. Ban Tổ Chức có quyền từ chối khách hàng mua vé Student mà không xuất trình được thẻ học sinh sinh viên.

GENERAL ADMISSION

2.900.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé General Admission mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong năm ngày từ 20/11/2023 đến hết 24/11/2023.
- Khu vực ngồi: Standard

VIP

4.500.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé VIP mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong năm ngày từ 20/11/2023 đến hết 24/11/2023.
- Khu vực ghế ngồi gần sân khấu: VIP

GROUP PASS (STUDENT)

1.520.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé Group Pass (Student) mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 1 (một) khách đăng ký theo Nhóm 5-10 người - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong năm ngày từ 20/11/2023 đến hết 24/11/2023.
- Khu vực ngồi: Standard
- Tối đa 10 vé cho 1 lần thanh toán

*Khách mua giá vé Học Sinh Sinh Viên sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ học sinh sinh viên khi tham dự chương trình, và thông tin khách hàng mua vé phải trùng khớp với thông tin trên thẻ học sinh sinh viên bao gồm tên họ, năm sinh, và tên trường. Ban Tổ Chức có quyền từ chối khách hàng mua vé Student mà không xuất trình được thẻ học sinh sinh viên.

GROUP PASS (GA)

2.320.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé Group Pass General Admission mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách đăng ký theo Nhóm 5-10 người - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong năm ngày từ 20/11/2023 đến hết 24/11/2023.
- Khu vực ngồi: Standard
- Tối đa 10 vé cho 1 lần thanh toán

GROUP PASS (VIP)

3.600.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé Group Pass VIP mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách đăng ký theo Nhóm 5-10 người - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong năm ngày từ 20/11/2023 đến hết 24/11/2023.
- Khu vực ghế ngồi gần sân khấu: VIP
- Tối đa 10 vé cho 1 lần thanh toán

DAILY TICKET - 21/11/2023 (TUESDAY)

550.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong ngày 21/11/2023.
- Khu vực ngồi: Standard

DAILY TICKET - 22/11/2023 (WEDNESDAY)

550.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong ngày 22/11/2023.
- Khu vực ngồi: Standard

DAILY TICKET - 23/11/2023 (THURSDAY)

550.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia tất cả các hoạt động trong Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023 bao gồm hội thảo kinh doanh âm nhạc, biểu diễn nhạc sống, và sự kiện kết nối ngành trong ngày 23/11/2023.
- Khu vực ngồi: Standard

SHOWCASE TICKET - 20/11/2023 FROM 6:30PM (MONDAY)

259.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia hoạt động biểu diễn nhạc sống trong ngày 20/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

CONFERENCE TICKET - 21/11/2023 FROM 9AM - 4:30PM

359.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia các hoạt động hội thảo kinh doanh âm nhạc và sự kiện kết nối ngành trong ngày 21/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

SHOWCASE TICKET - 21/11/2023 FROM 6:30PM (TUESDAY)

259.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia hoạt động biểu diễn nhạc sống trong ngày 21/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

CONFERENCE TICKET - 22/11/2023 FROM 9AM - 4:30PM

359.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia các hoạt động hội thảo kinh doanh âm nhạc và sự kiện kết nối ngành trong ngày 22/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

SHOWCASE TICKET - 22/11/2023 FROM 6PM (WEDNESDAY)

259.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia hoạt động biểu diễn nhạc sống trong ngày 22/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

CONFERENCE TICKET - 23/11/2023 FROM 9AM - 4:30PM

359.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia các hoạt động hội thảo kinh doanh âm nhạc và sự kiện kết nối ngành trong ngày 23/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

SHOWCASE TICKET - 23/11/2023 FROM 6PM (THURSDAY)

259.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia hoạt động biểu diễn nhạc sống trong ngày 23/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

SHOWCASE TICKET - 24/11/2023 FROM 6PM (FRIDAY)

259.000 VND
Vé ngừng bán online

<<Vé mở bán từ ngày 16/10/2023 đến hết 24/11/2023.>>

Dành cho 01 (một) khách - tham gia hoạt động biểu diễn nhạc sống trong ngày 24/11/2023 tại Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam 2023.
- Khu vực ngồi: Standard

Nhà tổ chức

CTY TNHH VIETNAM MUSIC INDUSTRY NETWORK

Về VMIN - Vietnam Music Industry Network
Ban tổ chức chương trình Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam | Vietnam Music Week

Một nền tảng cộng đồng nhằm hỗ trợ các thành viên trao đổi, học hỏi, kết nối, hợp tác và phát triển trong lĩnh vực Kinh Doanh Âm Nhạc tại Việt Nam.
VMIN được ra đời với mong muốn thúc đẩy sự hợp tác và phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam thông qua việc kết nối và hội tụ những cá nhân, đội nhóm và công ty, tổ chức đã, đang, và sẽ làm việc trong ngành, dưới hình thức cộng đồng trực tuyến .
Với sứ mệnh xây dựng cộng đồng trong ngành kinh doanh âm nhạc tại Việt Nam, VMIN tổ chức các chương trình và hoạt động nhằm tăng cường trao đổi - học hỏi - kết nối - hợp tác - phát triển cả về chuyên môn lẫn những khía cạnh kinh doanh khác.
Tìm hiểu thêm cộng đồng VMIN tại website vmin.vn
Tham gia vào nhóm cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội tại @VietnamMusicIndustryNetwork.

Về Chương trình Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam | Vietnam Music Week

Chương trình Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam | Vietnam Music Week là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm do VMIN tổ chức. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021, chương trình đã trải qua 2 mùa vô cùng thành công với sự đồng hành cùng các đối tác lớn như YouTube Music Vietnam, Believe Vietnam, Yamaha Music Vietnam, Monsoon Music Festival, HRC - Hanoi Rock City….

Bên cạnh đó, VMW tự hào là một môi trường kết nối các đối tượng từ đa dạng lĩnh vực, ngành nghề nhưng có chung một đam mê về âm nhạc. Chương trình đã thu hút được sự tham gia của các diễn giả dày dặn chuyên môn và kinh nghiệm đến từ các công ty, tổ chức hoạt động trong và ngoài nước. Ngoài ra, chương trình Artist Showcase ra mắt lần đầu vào năm 2022, đã mang đến cơ hội trình diễn cho các bạn nghệ sĩ trẻ Việt Nam như 7UPPERCUTS, The JB, Felix &Gary, SiKE,….

Với nền tảng phát triển và thành công từ các sự kiện trước, VMIN hứa hẹn sẽ đem đến một VMW 2023 với nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho các bạn khán giả.

Tìm hiểu thêm tại website: www.vmin.vn
Theo dõi thêm thông tin tại nền tảng mạng xã hội @VietnamMusicWeek

Liên hệ nhà tổ chức